Statenbegroting in behandeling

 

Zorgen over stijging begroting parlement

WILLEMSTAD — De begroting van de Staten voor het jaar 2013 werd vanochtend eindelijk in behandeling genomen. Het was de zesde keer dat het punt op de agenda van een openbare vergadering van de Staten stond. Maar tot nu toe kon de conceptbegroting niet in behandeling worden genomen, omdat de fracties van de MFK en PAR steevast niet kwamen opdagen.

Na de zoveelste poging om de begroting in behandeling te nemen, besloot Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) dat die aan bod zou komen in de eerstvolgende vergadering.

Voor vanochtend laat stond een openbare vergadering gepland, waarin premier Gerrit Schotte (MFK) de Staten zou informeren over maatregelen die de regering heeft genomen om het vertrouwen in de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) te herstellen.

Asjes greep deze vergadering aan om de begrotingsbehandeling als punt nummer een op de agenda te plaatsen.

Bij de aanvang van de vergadering waren het voornamelijk de Statenleden van de oppositiefracties, die het woord voerden. PAR-Statenlid Glenn Sulvaran had vooral vragen over de stijging van de bedragen, die met de begroting gemoeid zijn. In 2011 stond er nog een bedrag van 20,3 miljoen gulden op de begroting. Dit jaar steeg dit bedrag naar 24,3 miljoen, terwijl voor 2013 het totaalbedrag 27,9 miljoen gulden is.

Tijdens zijn presentatie hekelde Sulvaran ook het feit dat de PAR, met haar acht leden de grootste fractie in de Staten, niet in de Huishoudelijke Commissie is vertegenwoordigd, waardoor de gele partij geen enkele zeggenschap heeft over de manier waarop de begroting wordt opgesteld. Sulvaran benadrukte ook dat het wegblijven van de PAR bij eerdere vergaderingen over de begroting was ingegeven door het feit dat zij ervan uitging dat de coalitiepartijen, die alle in de Huishoudelijke Commissie zijn vertegenwoordigd, als eerste de verantwoordelijkheid hebben om een quorum voor deze bijeenkomsten te vormen.

Ook FOL-Statenlid Anthony Godett zette zijn vraagtekens bij de steeds maar stijgende begrotingen van de Staten. Net als PAR-Statenlid Magali Jacoba had ook hij vragen over de duur van de renovatie van het Statengebouw aan het Wilhelminaplein. Volgens beiden duren deze werkzaamheden al twee jaar, terwijl nog steeds niet duidelijk is wanneer het project zal worden opgeleverd.

In dit verband had Godett ook vragen over het feit, dat er tot en met 2015 bedragen gereserveerd staan om de huur van het huidige onderkomen van de Staten – de voormalige vergaderzaal van de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao aan de Ansinghstraat – te kunnen betalen. Door het begrotingsdebat was bij het sluiten van deze editie de presentatie van Schotte in de Staten nog niet van start gegaan.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *