Statenleden doen beroep op eigen initiatief Curaçaoënaars

DEN HAAG — Curaçaoënaars zouden zich best wat minder afhankelijk en afwachtend kunnen opstellen. Deze boodschap kregen de tientallen aanwezigen bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao op de vraag wat de nieuwe Curaçaose coalitie voor hen kan betekenen.

Na een lange vergaderweek met de parlementariërs uit Nederland, Aruba en St. Maarten waren de Curaçaose Statenleden Mike Franco en Alex Rosaria van Pais, Helmin Wiels van PS en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran aanwezig om vragen van Curaçaoënaars in Nederland te beantwoorden.
Veel vragen waren een rechtstreeks verzoek om hulp, bijvoorbeeld bij projecten op Curaçao, een bedrijf in zonne-energie, een winkel of studiefinanciering.

“Waarom wordt er alleen financiering gegeven voor een opleiding in sectoren die van belang zijn voor Curaçao?”

, was de vraag waar één van de aanwezigen na een bijzonder lange inleiding op uitkwam. Statenvoorzitter Franco legde uit dat de regering van Curaçao door het gebrek aan geld genoodzaakt is om keuzes te maken en dus vooral studieleningen wil verstrekken aan jongeren die na hun studie een bijdrage willen leveren aan de opbouw van de Curaçaose samenleving. Rosaria legde aan potentiële ondernemers uit dat de overheid alleen direct kan helpen als het gaat om regelgeving en de verstrekking van vergunningen, maar voor andere verzoeken zal doorverwijzen naar de juiste instanties.

“Maar wacht niet op de overheid. Kom naar Curaçao en creëer je eigen mogelijkheden”

, zei hij.
Die boodschap werd herhaald door Wiels, die verwees naar het doorzettingsvermogen van mensen uit de regio, zoals Haïtianen, Dominicanen of Colombianen.
Ook Curaçaoënaars in Nederland moeten meer het heft in eigen handen nemen, zei hij.

“Laten we eerlijk zijn. Sommige Curaçaoënaars wonen al 25 jaar in Nederland zonder Nederlands te spreken”

, zei hij.
Sulvaran benadrukte tot slot dat juist Curaçaoënaars van nature ondernemend zijn.

“Curaçaoënaars beschikken over een mengsel van talent en moed.
We zijn mensen die gewend zijn de grenzen op te zoeken.”

De oproep voor meer eigen initiatief werd in het Curaçaohuis met luid applaus beantwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *