Statenlid Konket ingezworen

Armin KonketWILLEMSTAD — Armin Konket heeft vanochtend ten overstaan van waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede de eed afgelegd als lid van de Staten van Curaçao. In de driekoppige Statenfractie van de PAR vervangt Konket oud-politiek leider van de PAR Emily de Jongh-Elhage. Het nieuwe Statenlid sprak vanochtend van een grote uitdaging en van zijn wens om erop toe te zien dat minderbedeelden het niet weer het zwaarst te verduren zullen krijgen.

Het is niet voor het eerst dat Konket lid is van een van volksvertegenwoordiging.
De eerste keer was een heel politiek leven terug.
In 2001 trad hij toe tot de Eilandsraad als lid van de MAN-fractie.
In juni 2005 stapte hij uit de Eilandsraad en zegde zijn lidmaatschap van de MAN vervolgens op, uit onvrede over het besluit van de MAN om tegen haar verkiezingsbeloftes in met de FOL en PLKP (nu Laboral) samen te gaan werken.

In de tussentijd is Konket lid geworden van de PAR.
Bij de verkiezingen van 19 oktober 2012 stond hij op plaats vijf van de kandidatenlijst van de gele partij.
Nu De Jongh-Elhage de lokale politiek heeft verlaten, is hij als eerste aan de beurt om haar op te volgen.
Konket omschreef zijn Statenlidmaatschap als een grote uitdaging.

“Ik zie het bestuur van het eiland als een kwestie van balans tussen de Staten en de regering. Als lid van de oppositie zie ik het als mijn taak om de overheid te helpen wijzen op alle factoren waar zij bij het vaststellen van haar beleid rekening mee moet houden.”

Konket zal als nieuw Statenlid vooral voor de gewone man opkomen.

“Vanaf de jaren negentig zijn er veel maatregelen genomen die de kleine man hebben getroffen. Wij hebben toen met ons allen een traject bewandeld dat tot een gezonde financiële positie moest leiden. Maar nu merken wij dat wij als land weer in de problemen zitten. Ik zal ervoor waken dat de kleine man, diegene die het nu al niet breed heeft, straks niet weer de dupe zal worden van nog meer maatregelen.”

In de PAR-Statenfractie zal Konket De Jongh-Elhage opvolgen, die per 1 januari ontslag als Statenlid en politiek leider van de gele partij heeft genomen. Konket ziet dit als een enorme uitdaging.

“Ik heb niet de ambitie om haar aantal stemmen te evenaren. Wat ik wel wil is om haar sociaal engagement te evenaren. Velen vergeten wat zij op sociaal gebied voor de Antillen en met name Curaçao heeft betekend.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *