Statenvoorzitter Franco: Kritiek Thodé misplaatst

Mike Franco

Mike Franco


Willemstad – De kritiek van parlementariër Amerigó Thodé van de oppositiepartij MFK op Statenvoorzitter Franco dat hij de regels aan zijn laars lapt en niet democratisch is, is misplaatst. Dat stelt de Statenvoorzitter in een reactie tegenover deze krant.

Advertentie

Thodé beschuldigde de voorzitter eerder in een brief dat hij niet conform het Reglement van Orde handelt.

,,Als er drie Statenleden mij dat verwijt hadden gemaakt, dan zou het voor mij reden zijn geweest om mij zorgen te maken.
Maar ik heb de indruk dat Thodé willens en wetens de zaken anders voorstelt dan hoe ze zijn.”

Franco zal binnenkort zijn reactie op de aantijgingen van Thodé in een brief aan de parlementariër kenbaar maken.
Over de beschuldiging dat de voorzitter Thodé’s verzoeken om vergaderingen bijeen te roepen negeert, is Franco vrij stellig.

,,Wij hebben sinds vorig jaar december een vergaderkalender vastgesteld die door de Statenleden is goedgekeurd.
Daarbij zijn er de ene week wel en de andere week geen vergaderingen.”

Bij het samenstellen van de kalender is er rekening gehouden met de schoolvakanties.

,,Als iemand een vergadering aanvraagt in een week waarin de kalender dat niet toelaat, dan is het logisch dat het voorstel niet wordt gehonoreerd.”

Volgens Franco is het bij calamiteiten altijd mogelijk om van de vergaderkalender af te wijken.
Thodé beschuldigde de voorzitter er ook van dat die hem het spreekrecht had ontnomen. Die beschuldiging wordt door Franco verworpen.

,,Thodé wilde, terwijl hij geacht werd een vraag te stellen, zijn persoonlijke mening ventileren.
Ik heb hem een paar keer gevraagd wat zijn zogeheten vraagpunt was.”

De parlementariër heeft daarna de vergadering verlaten.

,,Maar Thodé is uit eigen beweging weggegaan, ik heb hem niet verzocht om te vertrekken.”

Franco wijst erop dat het niet de eerste keer is dat Thodé hem bekritiseert.

,,In de tijd van het Ecorysrapport was de beschuldiging dat het verslag vanuit de Staten was gelekt, Thodé oordeelde dat daarvan aangifte gedaan moest worden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *