Statuten Curoil goedgekeurd

curoilWillemstad – De nieuwe statuten van Curgas nv en Curoil gasstation nv en de reglementen van Curoil nv kunnen de goedkeuring wegdragen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). ,,Deze zijn opgesteld met in achtneming van de Code Corporate Governance en de Verordening”

, zo concludeert het adviesorgaan.
Alleen is het rooster van afteden van de leden van de Raad van Commissarissen niet in overeenstemming met de Code en deze moet dan ook worden aangepast.
De minister benaderde de SBTNO met het verzoek om advies inzake onder andere de conceptstatuten van de dochter ondernemingen van Curoil nv.
SBTNO ontving daarvoor de statuten Curaçao OiI (Curoil) nv, conceptstatuten Curaçao Gas (Curgas) nv en Curoil Gasstation nv, het bestuursreglement en reglement van de Raad van Commissarissen (RvC), het besluit van de Raad van Commissarissen van Curaçao Oil (Curoil) nv met betrekking tot het aftreedrooster RvC en het besluit van de Raad van Ministers met de aanbieding van de documenten ter toetsing.

,,Conform het opgestelde rooster van aftreden, treden alle commissarissen af in het jaar 2015.
Artikel 2:10 van de Code stelt dat een rooster van aftreden dient te voorkomen dat veel commissarissen te gelijk aftreden.
De bedoeling van het rooster is dat jaarlijkse enkele commissarissen aftreden waardoor de overdracht en continuïteit in de RvC wordt gewaarborgd.
Met het door de RvC op gestelde rooster wordt het voorgaande niet genoegzaam gewaarborgd.
U wordt derhalve geadviseerd om niet in te stemmen met de rooster van aftreden zoals opgesteld doch deze aan te passen zodat jaarlijks enkele leden aftreden en nieuwe leden kunnen worden benoemd dan wel leden worden herbenoemd”

, aldus de SBTNO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *