Sterke aanwijzingen voor wanbeleid

De politie moest eraan te pas komen vandaag. Het pand werd ontruimd, documenten werden in beslag genomen. Minister Ben Whiteman was zelf ook ter plaatste en liet het pand vervolgens vergrendelen door een andere slot op de deur van het gebouw te laten zetten. Onderzoek moet uit gaan wijzen wat er nu wel en wat er nu niet klopt bij de Bzv.

De politie moest eraan te pas komen vandaag. Het pand werd ontruimd, documenten werden in beslag genomen. Minister Ben Whiteman was zelf ook ter plaatste en liet het pand vervolgens vergrendelen door een andere slot op de deur van het gebouw te laten zetten. Onderzoek moet uit gaan wijzen wat er nu wel en wat er nu niet klopt bij de Bzv.

WILLEMSTAD — Minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS) heeft vandaag opdracht gegeven het gebouw van Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) te ontruimen. Een accountant zal in de boekhouding van de overheidsstichting duiken. Volgens Whiteman zijn er indicaties dat BZV publieke middelen over de balk smijt.

Zo zou de afvloeiingsregeling voor het overtallige personeel riant zijn en niet marktconform, aldus Whiteman.
Dat de stichting zelfs tot een afvloeiingsregeling is gekomen bevreemdt hem.
Ondanks herhaaldelijke aansporingen van de kant van de overheid heeft het bestuur geen berekening gemaakt voor een voorstel.
Ook zou de overheidsstichting geen medewerking verlenen aan de accountant.

Whiteman’s voorganger, interim-minister Stanley Bodok, gaf opdracht aan Soab om een onderzoek in te stellen.
Aanleiding was het personeelsbeleid van BZV.
Sinds de inwerkingtreding van de basisverzekering ziektekosten zijn alle taken van BZV naar SVB overgegaan.
Het enige fonds dat BZV nog beheerde was de Lei di Labizjan (AVBZ-fonds).
Voorheen waren vier mensen belast met de uitvoering hiervan, terwijl er 34 mensen op de loonlijst van BZV staan.
Vijf gaan binnenkort met pensioen, terwijl er met één een akkoord is bereikt over de beëindiging van het contract.
Van de resterende 28 werknemers heeft de SVB aangegeven er zeven in dienst te kunnen nemen.
Vier van hen waren belast met de implementatie van de AVBZ bij de BZV.
De andere drie zullen door de SVB worden ingezet bij de uitvoering van de nieuwe basisverzekering ziektekosten.
Voor de resterende 21 moet er een vertrekregeling op tafel komen.

Kennelijk zijn vakbond Abvo en BZV tot een akkoord gekomen.
Wat volgens Whiteman verdacht is.
Zeker nu blijkt dat er mensen zijn die een jaarsalaris hebben meegekregen, terwijl sommigen van hen niet eens een half jaar in dienst zijn.

“Deze afvloeiingsregeling is niet marktconform”

, aldus Whiteman.
Ook heeft hij begrepen dat sommige mensen astronomisch hoge salarissen inden.
Een bestuurslid zou iedere maand 24.000 gulden opstrijken en iemand die bij zijn vorige baan 9.000 gulden kreeg, krijgt bij BZV het dubbele.

“Waar zijn we mee bezig”

, aldus Whiteman.

Door nu het gebouw af te sluiten kan de accountant ongestoord zijn werk doen.
De minister wilde niet vooruitlopen op het onderzoek, om te voorkomen dat de namen van personen die later onschuldig blijken te zijn, bezoedeld worden.
BZV-voorzitter Milton Yarzagaray was niet bereikbaar voor commentaar.

 

Zolang het onderzoek gaande is mag het personeel het gebouw niet in.

Zolang het onderzoek gaande is mag het personeel het gebouw niet in.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Ben Whiteman gaf bij de ingang van BZV een persconferentie terwijl de landsbeveiligingsdienst het gebouw ontruimde.

Minister Ben Whiteman gaf bij de ingang van BZV een persconferentie terwijl de landsbeveiligingsdienst het gebouw ontruimde.

 

 

 

 

 

 

 

 

De sloten van BZV zijn vervangen.

De sloten van BZV zijn vervangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *