Sterke arm te zwak

De sterke arm der wet

De sterke arm der wet

Economie is vallen en opstaan. Twee stappen vooruit en dan weer één achteruit.
Terwijl werkgeversorganisaties VBC en KvK samen met de leiders van de coalitie een topconferentie hielden met als doel gezamenlijk te werken aan een ‘grote inhaalslag’ voor de economie en daarmee onlosmakelijk ook op sociaal gebied, werden bij Zeelandia letterlijk de restanten bij elkaar gezocht van de hulzen na wildwestachtige taferelen waarmee een georganiseerde zwaargewapende overval in de nachtelijke uren op een winkel had plaatsgevonden. Het is als een contradictio in terminis; met elkaar in tegenspraak.
Het is toe te juichen dat bedrijfsleven en politiek samen in dialoog en de mouwen opstropend economische groei willen bevorderen.
Dat is hard nodig, want zonder economie, zonder inkomen, zonder banen géén ruimte, geen geld en geen aandacht voor sociale zorg, onderwijs en vorming.

,,It’s the economy, stupid!” zei de Amerikaanse president Clinton heel treffend.

Het moet eerst verdiend worden voordat het uitgegeven kan worden.
Maar dan dienen de randvoorwaarden wel in orde te zijn.
Zoals het onder controle hebben van de misdaad.
Die lijkt op het moment echter de overhand te hebben en nauwelijks tegengas te ondervinden van politie en justitie.
De ‘sterke arm’ is te zwak.
De oplossingspercentages te laag. De pakkans te klein.
Daardoor loont het om inbraken en overvallen te plegen.
Dat lijkt frequenter, bruter, met meer geweld en beter georganiseerd te gebeuren.
Het korps agenten lijkt onvoldoende bij machte om een effectief tegenwoord te bieden. Particulieren en winkeliers staan machteloos.
Ondanks de oprichting van Politur is vaak ook het toerisme het slachtoffer.
Dit gaat ten koste van de economie.
Anders gezegd: criminaliteit kost Curaçao keihard banen. Bedrijven sluiten de deuren. En het zijn juist banen die de KvK, de VBC en de vier coalitiepartijen willen creëren, in het bijzonder om de hoge jeugdwerkloosheid terug te dringen.
Onder andere via werkplekken voor jongeren en leer-werktrajecten.
Op papier staat het prachtig.
Net zoals de andere doelstelling van de topconferentie, om ten behoeve van de export(sectoren) de immigratieregels te versoepelen.
Zo hebben beide sociale partners een taak meegekregen: het bedrijfsleven spant zich in om jobs te helpen scheppen en de overheid zal het veel te starre immigratiebeleid aanpassen. Voor een eerste top oké, hoewel vooral operationeel en nog weinig strategisch, maar vooralsnog te vrijblijvend en te weinig concreet.
Het enige echte concrete in de eindverklaring van de economische topconferentie is de datum van 15 oktober, wanneer een vervolgbijeenkomst wordt belegd.
Maar bovenal moet in een rechtsstaat een zekere, relatieve veiligheid kunnen worden gegarandeerd, anders is het één stap vooruit en twee naar achteren.

Met dank aan het Antilliaans dagblad

2 Reacties op “Sterke arm te zwak

 1. Henriques

  Helemaal eens met Lu. Het hele barkjes gebeuren is een obscuur geheel al jarenlang.
  Justitie weet natuurlijk drommels goed welke criminelen er zijn of “het zijn”, zaak om de wet te wijzigen en binnen te vallen bij die families die al jarenlang de boel terroriseren, Koraal Specht, Montana, Rooi Santu en B Abou daar kun je ze vinden.
  Politie, beveiliging moeten beter betaalt worden op het eiland.
  De belachelijke beloningen die bij dit sort zware operaties hoort is niet meer van deze tijd. Dat geeft problemen, overal in de wereld dus hier ook.
  Je kan niet iemand voor een paar duizend NAF pm zulke zware opdrachten geven.
  De politiek vult zijn zakken wel en reopen maar.
  Het is allang 2 voor twaalf geweest en we gaan op deze manier langzaam met elkaar naar de bliksem.

 2. Waar komen deze wapens vandaan? De inbrekers willen ook verdienen dus waar blijft deze waar? Juist hoogst waarschijnlijk van en richting Venezuela met de barkjes, dus een snelle oplossing ligt gedeeltelijk voor handen nl elk barkje dat binnen komt of vertrekt door de Douane en Immigratie binnenste buiten keren, na korte tijd zullen de resultaten merkbaar zijn. Een hoge Douane ambtenaar zei me eens dat ze wel willen maar niet mogen van hogerhand.
  Trek uw conclusie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *