Stichting Accretio krijgt financiële bijdrage

Van ‘Kansen voor Jongeren’

Logo- Stichting Accretio ReboundvoorzieningWILLEMSTAD — Het bestuur en de directie van de Stichting Accretio Reboundvoorziening zijn tevreden met alles wat zij hebben bereikt tijdens hun werkbezoek aan Nederland voor fondsenwerving om operationeel te kunnen blijven. De stichting is door het fonds ‘Kansen voor Jongeren’ geselecteerd voor een financiële bijdrage. Het gaat hier om een bedrag van 50.000 euro per jaar gedurende vier achtereenvolgende jaren. Dit bevestigt Herman Schnitzler, bestuursvoorzitter van de stichting.

Advertentie

Schnitzler reisde vorige maand met directeur Anne Visser naar Nederland om fondsen te werven, zodat ze door kunnen gaan met de diverse werkzaamheden ten gunste van de tientallen risicojongeren die door de stichting worden opgevangen.
De voor de programmering noodzakelijke investeringen zijn reeds gedaan met medewerking van fondsen, zoals de aanschaf van een Curaçaose vissersboot voor het onderdeel vissen en bootonderhoud.
Daarnaast is er ook een grote hoeveelheid volwaardige muziekinstrumenten aangeschaft voor muzikale vorming en expressie, en een volledige geluidsstudio voor opnamen van eigen muzikale producties.

“Het niet optimaal gebruik kunnen maken van al deze mogelijkheden leidt niet alleen tot kapitaalvernietiging, maar wijst ook op een totaal gebrek aan interesse voor een preventieve en curatieve aanpak van deze risicojongeren”

, benadrukt Schnitzler. Stichting Accretio Reboundvoorziening is op verzoek van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) begin 2012 opgezet en gesubsidieerd.
De stichting heeft als doel jongeren vanaf vijftien jaar met ernstige gedragsproblemen, die al dan niet in aanraking zijn geweest met justitie, professioneel te begeleiden en behandelen.
Deze jongeren hebben veelal te maken met ‘multiproblematiek’, oftewel een situatie waarbij de problemen zich opstapelen.
Ze zijn ook vaak een potentieel gevaar voor hun naaste omgeving, school of werk.
Uit onderzoek is gebleken dat deze doelgroep groter wordt, zegt de bestuursvoorzitter.
De stichting moest begin juli de deuren tijdelijk sluiten, in afwachting van goedkeuring van het subsidieverzoek aan het ministerie van Onderwijs.
De voorziening is ad hoc onder dat ministerie gebracht, zonder enige officiële overdracht of goedkeuring van de overheid.
Het ministerie van Soaw heeft wel een intentieverklaring getekend, waaraan echter blijkbaar geen rechten kunnen worden ontleend.
De jongeren zijn tijdens hun behandelings- en begeleidingsproces, net als het voltallige hoog gekwalificeerde personeel, intussen noodgedwongen op straat gezet.
De directie en het bestuur hebben intussen in het buitenland voor elkaar gekregen dat fondsen bereid zijn het project financieel te ondersteunen met uitzondering van de structurele kosten, zoals personeelslasten, huur- en utiliteitskosten en datgene wat noodzakelijk is om continuïteit van begeleiding en behandeling te garanderen.
Daarom is het toch heel belangrijk voor de stichting om door de overheid gesubsidieerd te worden. De regering ziet het belang van het bestaan van deze stichting echter wel in.
Voor de komende week is een gesprek met Soaw-minister Jean-Marie Fransisca gepland, aldus Schnitzler.
De premier en tevens vervangend minister van Onderwijs Ivar Asjes is volledig ingelicht en zal op korte termijn op deze ernstige situatie reageren, voegt hij daaraan toe.

Negatieve gevolgen sluitingAls gevolg van de tijdelijke sluiting van de stichting zijn reeds vier jongeren weer met politie en justitie in aanraking gekomen, bevestigt bestuursvoorzitter Schnitzler. De desbetreffende ouders zijn radeloos op zoek naar alternatieven die niet voorhanden zijn op het eiland. Stichting Accretio kan vooralsnog niet voldoen aan het samenwerkingsprotocol dat zij heeft gesloten met de schoolbesturen, jeugdhulporganisaties, instellingen voor ambulante psychologische/psychiatrische begeleiding en de Koninklijke Marine, die alle sportfaciliteiten ter beschikking heeft gesteld. Schnitzler roept de regering op om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor deze situatie.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *