Stil in Staten

Het bleef gisteren doodstil in de Staten, de politieke arena van het debat van de volksvertegenwoordiging. Het is er al wekenlang donker en stil. Het parlement, dat als het sommige politici zo uitkomt met veel bravoure ‘het hoogste orgaan’ van het land wordt genoemd, maar dat veel vaker niet of onvoldoende serieus wordt genomen. Dat gebeurt niet allereerst door de bevolking of bepaalde segmenten uit de samenleving. Maar het is juist een deel van de gekozen politici zelf dat de wetgevende macht – waar zij dus hun eigen bestaansrecht aan ontlenen – respectloos en onwaardig behandelt, en als het moet, wordt die macht zelfs vleugellam gemaakt en buiten spel gezet.
Zoals door niemand minder dan de voorzitter van de Staten: Ivar Asjes (PS).
Het algemeen belang van de vertegenwoordigers is voor hem duidelijk ondergeschikt aan het partij- en eigen belang.

Ruim een maand na de ‘aanwijzing’ door de Rijksministerraad aan Curaçao – nooit eerder vertoond en een brevet van onvermogen voor de zittende bestuurders – en veertien dagen na nota bene de val van het kabinet waar Asjes’ partij deel van uitmaakt, heeft het parlement nog geen minuut debat besteed aan deze zaken van nationale orde.
Elk ander parlement zou in verband met de ondercuratelestelling onmiddellijk van reces zijn teruggekeerd voor een spoedzitting.
Niet op Curaçao met de huidige voorzitter.
Geen ontslag van een regering dat niet direct wordt gevolgd door een langdurig debat in het parlement, desnoods tot in de late uurtjes en de klok rond.
Niet met Asjes als voorzitter.
Het parlement interesseert hem kennelijk niet of in elk geval niet genoeg om het zijn hoogste prioriteit te geven.
Daarmee minacht hij de volksvertegenwoordiging en dus ook het volk.
Iemand die zelf 158 persoonlijke stemmen kreeg en slechts meegolfde op het succes van zijn partijleider Wiels.
Omdat deze week volgens hem geen week is met parlementaire vergaderingen geldt artikel 64 lid 3 van het Reglement van Orde niet en hoeft er dus niet binnen twee weken, nadat op 2 augustus een openbaar debat was aangevraagd, te worden vergaderd.
Ver gezocht en ondemocratisch, hoewel hij zelf anders beweert.
En daarom bleef het gisteren stil in de Staten, die nu pas maandag 20 augustus voor het eerst bijeen komt.
De oppositie, die al drie weken de meerderheid vormt, heeft het voornemen om het demissionaire minderheidskabinet Schotte naar huis te sturen.
Het kan er heftig aan toe gaan.
Storm na de stilte?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *