Stoppen NHN groot risico

Willemstad – Het stopzetten van het project Nos Hospital Nobo (NHN) van trekker Usona impliceert een enorm risico voor de landsbegroting 2013.

foto Archief KKC

foto Archief KKC

Dit concludeert de secretarisgeneraal ad interim, Ivan Kuster, van het ministerie van Financiën in een berekening die hij maakte voor de minister José Jardim.

,,Bovendien zal het ziekenhuis dan minimaal anderhalf tot twee jaar later gereed zijn”

, zo voegt hij eraan toe.
Kuster maakte be- rekeningen bij diverse scenario’s en kwam tot de conclusie dat een fundamentele afwijking van de route die ingezet is door Usona voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis Nos Hospital Nobo (NHN), op dit moment een negatief financieel effect heeft van minimaal 69,5 miljoen gulden en maximaal 103,8 miljoen gulden.

,,Rekening houdend met een dekking van 34,8 miljoen gulden via de begroting van het land en de exploitatiebegroting van het nieuwe ziekenhuis, is er sprake van een onderdekking voor minimaal 34,7 miljoen gulden en maximaal 69 miljoen gulden”

, aldus Kuster.
In deze cijfers is rekening gehouden met een misgelopen investering in 2013 van 90 miljoen gulden met alle nadelige budgettaire en economische gevolgen van dien.

,,Schattingen van het ministerie van Economische Ontwikkeling en het ministerie van Financiën duiden erop dat de economie in dat geval een krimp zal vertonen van tussen de 0,5 en 0,8 procent. Voor de overheid houdt dat een derving in van belastingopbrengsten van tussen de 18 en 30 miljoen gulden”

, zo rekent Kuster voor.
De nu pas bekend geworden berekening dateert van eind januari 2013.
Het gaat hier niet om de zogenoemde ‘second opinion’ van de minister van Gezondheid, Ben Whiteman, die eerder advies kreeg van sectordirecteur Algemene Zaken Norberto Ribeiro.
Ribeiro waarschuwde voor hoge schadeclaims van de bouwer.

,,Sona kan het contract met Ballast Nedam Infra tussentijds, vóór 1 februari 2013, ontbinden indien de volledige financiering niet tijdig geregeld kan worden.
Na schriftelijke instructie van de regering aan Sona, kan Sona per direct de aannemer instrueren geen additionele kosten te maken”

, zo legt Kuster uit.
De financiële consequenties zijn dat aan Ballast 6,3 miljoen gulden betaald moet worden voor al uitgevoerde werkzaamheden en afbreekkosten.
Het uitblijven van een claim van het bouwbedrijf kost 3,6 miljoen gulden.
De projectkosten NHN zijn 1,4 miljoen gulden geweest tot nu toe en de kosten voor de overbruggingsfinanciering gemaakt door Usona bedragen 1 miljoen gulden.
De kosten voor een nieuw ziekenhuis beginnen dan opnieuw.
Tot de start van de bouw is dit totaal berekend op 61,4 miljoen gulden.
Naast dit scenario van ontbinden per 1 februari 2013 en later doorgaan met een nieuw ontwerp, schetste Kuster nog twee scenario’s: ontbinden per 1 juni 2013 (wanneer fase A – het bouwrijp maken van het Amstelterrein – afgerond is) en later doorgaan op een andere locatie met het huidige ontwerp en ontbinden per 1 juni 2013 en later doorgaan met een nieuw ontwerp.
Deze mogelijkheden kosten tot aan de start van de bouw respectievelijk 51,5 en 73,8 miljoen gulden.
In alle drie de scenario’s is een deel van de kosten ongedekt, er is slechts voor 34,8 miljoen gulden op de begroting gedekt.

 Nadere uitleg

In het contract dat op 4 januari van dit jaar met Ballast Nedam Infra werd ondertekend is een ontbindingsclausule opgenomen met als peildatum 1 juni 2013, waarop fase B – de bouw van het ziekenhuis – zou moeten starten.
Als de volledige financiering niet rondkomt, kan het contract per 1 juni 2013 opgezegd worden.
De voorfinancieringskosten en de projectafbreukkosten zijn dan 16,3 miljoen gulden voor Ballast.
Hiervan is 15 miljoen gulden geen kapitaalvernietiging aangezien Usona daarna het eigendom heeft van het ontwerp en er geïnvesteerd is in het bouwterrein. Projectkosten en kosten gemaakt door Usona komen samen nog neer op 3,8 miljoen gulden.
De al gemaakte kosten zijn 14,7 miljoen gulden, wat samen neerkomt op 34,8 miljoen gulden, het bedrag van de dekking op de begroting.
Mocht er later alsnog met NHN gestart worden, met een zelfde ontwerp op een andere locatie dan betekent dit een extra last van 5,3 miljoen gulden, een indexering van 9 miljoen gulden per jaar dat de bouw uitblijft en extra kosten voor de nieuwe locatie van 2,3 miljoen gulden.
Samen met de 34,8 miljoen gulden, komt dit neer op totaal 51,4 gulden.
Mocht er later doorgegaan worden met een geheel nieuw ontwerp, dan komt dit neer op 22,9 miljoen gulden voor een nieuwe aanbestedingsprocedure, indexeringskosten van 16,1 miljoen gulden, en een kapitaalvernietiging van 34,8 miljoen gulden.
In totaal 73,8 miljoen gulden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *