Stopzetten NHN niet zonder risico

Nos Hospital NoboWILLEMSTAD — Het stopzetten van het Nos Hospital Nobo (NHN)-project impliceert een enorm risico voor de landsbegroting van 2013.
Dat blijkt uit een schrijven dat al op 29 januari door de secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Financiën, Ivan Kuster, is opgesteld.

De financiële consequenties van ontbinding hangen af van het moment waarop tot ontbinding wordt overgegaan.
Elke fundamentele afwijking van de afgelopen jaren ontwikkelde en onderzochte route betekent op dit moment dat rekening moet worden gehouden met een financieel effect van minimaal 69,5 tot maximaal 103,8 miljoen gulden.
Curaçao heeft voor 2013  34,8 miljoen gulden begroot voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Rekeninghoudende met een dekking van 34,8 miljoen gulden via de begroting van het land en de exploitatiebegroting van het nieuwe ziekenhuis is er sprake van onderdekking voor minimaal 34,7 miljoen gulden en maximaal 69 miljoen gulden.
Ook zal het ziekenhuis pas tegen 2017 of begin 2018 klaar zijn.

De huidige coalitiepartijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran hebben onderling besloten om de bouw van het ziekenhuis op het Amstel-terrein stop te zetten.
In augustus 2011 is een proces in gang gezet om een nieuw ziekenhuis te bouwen.
Dat proces is nu zover gevorderd dat zodra financiering gevonden is, door Ballast Nedam Infra met de bouw op het voormalige Amstel-terrein zou worden begonnen.
Het nieuwe ziekenhuis zou dan eind 2015 begin 2016 klaar kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *