Streven naar 1 februari

februariWillemstad – Zowel voor wat betreft de wijziging van de AOV (ouderdomsvoorziening) als de invoering van de basisverzekering ziektekosten (BZ) is gebleken dat 1 januari 2013 niet haalbaar was, zoals overigens verwacht toen de ontwerpbegroting 2013 werd opgesteld en ingediend bij de Staten.

In het onderhavige ontwerp wijziging AOV en idem het onderhavige ontwerp BV wordt nu uitgegaan dat dit uiterlijk per 1 februari 2013 plaatsvindt.
Dat meldt de

‘Toelichting op de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013’.

Zelfs 1 februari lijkt ambitieus, want de beide onderwerpen moeten nog in het parlement worden behandeld.
Komende maandag 7 januari, wanneer de Staten van reces terugkeren, wordt de ontwerpbegroting eerst in commissieverband besproken; uiteindelijk moet in een openbare parlementsvergadering worden ingestemd.
Toch is bekend dat de klok doortikt en dat elke maand uitstel de overheid vele tientallen miljoenen extra kost.
Daarom wordt in de door de interim-regering Betrian (die inmiddels vervangen is door het op 31 december 2012 aangetreden transitiekabinet Hodge (PS/PAIS/PNP/Sulvaran)) ingediende begroting uitgegaan van invoer uiterlijk per 1 februari 2013.
De aanpassing van de ambtenarenpensioenregeling dient echter nog in het GOA (Georganiseerde Overleg Ambtenaren) te worden behandeld en is daarmee ‘aanzienlijk vertraagd’, zoals de toelichting op de begroting zelf al stelt.

,,De regering houdt evenwel in het specifieke geval van de ambtenaren vast aan dezelfde overgangsreling betreffende de verhoging van de pensioenleeftijd.”

Voor wat betreft de basisverzekering ziektekosten is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontvangen.
De uitkomsten daarvan en van de nationale dialoog zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het aangepaste wetsontwerp en in de week van 3 december 2012 voor advies voorgelegd aan de Raad van Advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *