Stroomcapaciteit van dag tot dag bekijken

aqualectraWILLEMSTAD — Aqualectra heeft besloten om productie-eenheid 10 op Mundu Nobo weer in gebruik te nemen.
Dit in verband met een verdere afname van de productiecapaciteit waardoor de continuïteit van de levering van elektriciteit niet gegarandeerd kan worden en er mogelijk geschakeld moet worden, aldus Aqualectra in een persbericht.
De situatie wordt van dag tot dag bekeken.

Zoals vorige week al werd gemeld is productie-eenheid 11 op Munu Nobo stilgelegd omdat een waterpijp in de ketel was gesprongen.
De reparatiewerkzaamheden nemen zeker drie weken in beslag.
In november vorig jaar was eenheid 10, uit voorzorg, uit bedrijf genomen omdat de leverancier had aangegeven dat er een onvolkomenheid is aan de turbine.

Samen zijn deze twee eenheden goed voor een capaciteit van 40 megawatt.
Daarnaast zijn er ook problemen geconstateerd met de turbo van machine 2 (goed voor een capaciteit van 7,5 megawatt) van de BOO-energiecentrale op het terrein van de Isla-raffinaderij.
Deze machine stond gepland om op 1 april weer in gebruik te worden genomen.
Dat gaat dus niet door omdat er groot onderhoud moet worden gepleegd.

Door het wegvallen van deze machine en ook nog machine 4 bij de BOO-centrale (capaciteit 7,5 megawatt) en machine 7 van de dieselcentrale aan de Dokweg (capaciteit 5,3 megawatt) komt de totale capaciteit die buiten productie is gesteld op 60,3 megawatt.
Op piekmomenten is de vraag naar capaciteit ongeveer 130 megawatt.

In verband hiermee zegt Aqualectra het niet uit te kunnen sluiten dat er geschakeld moet worden totdat het probleem van capaciteitstekort is opgelost.
Om de situatie enigszins op te vangen heeft Aqualectra besloten om productie-eenheid 10 weer in gebruik te nemen terwijl de technici werken aan het oplossen van de problemen aan de andere machines.
Het opstarten van eenheid 10 gaat gepaard met de nodige geluidsoverlast voor de omwonenden.

Vorige week is een begin gemaakt met het schoonmaken van het terrein op Mundu Nobo om meer dieselgeneratoren van het bedrijf Agrekko te plaatsen.
Deze moeten dit jaar in de loop van het tweede kwartaal operationeel zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *