Studeren in de regio is ‘pastechi’ voor PS

PAR woordvoerder Omayra Leeflang

WILLEMSTAD — Het pilotproject studeren in de regio is volgens oud-minister van Onderwijs en PARwoordvoerder Omayra Leeflang een vorm van favoritisme ofwel een pastechi van politieke partij Pueblo Soberano (PS). Volgens Leeflang was de aanmeldingsprocedure niet transparant. Deze mening wordt ook door het Rooms-katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) gedeeld.

De eerste groep studenten die een studiefinanciering heeft ontvangen voor een studie in de Verenigde Staten is gisteren vertrokken.
Volgens Leeflang is dit initiatief toe te juichen.
Oudgedeputeerde van Onderwijs Marylin Alcalá-Wallé (PAR) heeft onder haar bewind dit project geïnitieerd.
Leeflang plaats echter kanttekeningen bij de uitvoering van het project.
Zo zouden er geen transparante wervingsadvertenties zijn geplaatst.
Ook de selectieprocedure zou ontransparant zijn verlopen. Verder hekelt Leeflang de financiering van het project. Ook deze zou in nevelen gehuld zijn.
PS-leider en parlementariër Helmin Wiels was tijdens de bekendmaking van het project ook aanwezig als vertegenwoordiging.
Dat is volgens Leeflang tegen de regels in. Volgens haar wordt ook een goede vriendin van de PS belast met de studentenbegeleiding in de Verenigde Staten.
Het RKCS heeft ook haar ongenoegen over de gevolgde procedures geuit. Volgens het schoolbestuur is het project niet transparant verlopen, terwijl het project met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. Volgens Leeflang wijst alles erop dat de studenten die naar het buitenland zijn gestuurd nauw verbonden zijn aan de PS en zelfs aan de MAN. Hiermee wordt een oud gebruik weer in ere gesteld door studiebeurzen aan kinderen van partijgetrouwen te verstrekken, aldus Leeflang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *