Succes bij gesprekken over LGO

Brussel honoreert belangrijkste wensen Curaçao, Aruba, St. Maarten en BES

Premier Mike Eman drong er eind vorig jaar bij minister Frans Timmermans op aan om de 27 andere EU-lidstaten over te halen het concept-LGO-besluit aan te passen. FOTO ARCHIEF

Premier Mike Eman drong er eind vorig jaar bij minister Frans Timmermans op aan om de 27 andere EU-lidstaten over te halen het concept-LGO-besluit aan te passen. FOTO ARCHIEF

Brussel – Bij de onderhandelingen over het nieuwe LGObesluit zijn voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden een aantal belangrijke verbeteringen in de wacht gesleept.

Advertentie

De besprekingen die door delegaties van de 28 EU-lidstaten in Brussel worden gevoerd, verkeren in een vergevorderd stadium.
De Nederlandse delegatie is de onderhandelingen, die in het voorjaar zijn begonnen, ingegaan met een verlanglijstje dat na consultatie van de regeringen en Bestuurscolleges in het Caribisch deel van het Koninkrijk tot stand is gekomen.

,,Nederland heeft op basis van inbreng van de Nederlandse LGO’s (Landen en Gebieden Overzee) geijverd voor een aantal zaken die ook zijn binnengehaald”

, bevestigde een woordvoerder van minister Frans Timmermans (PvdA) van Buiten- landse Zaken gisteren tegenover deze krant.
Dat betekent dat in het nieuwe besluit dat op 1 januari 2014 van kracht wordt toerisme alsnog wordt opgenomen als sector die voor samenwerking (en dus financiële bijdragen van de Europese Unie) in aanmerking komt.
Andere punten die de Nederlandse delegatie met succes heeft bepleit: meer aandacht voor de LGO’s als regionale hubs en het maximaliseren van de toegang voor de LGO’s tot horizontale EU-programma’s zodat zij niet alleen in aanmerking komen voor financiering vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds.
Voorts is er overeenstemming dat de uitvoering van het LGObesluit niet een onevenredig groot beroep op de beperkte administratieve capaciteit van de LGO’s met zich mee mag brengen. Tenslotte is het voor alle partijen duidelijk dat van de LGO’s niet kan worden verwacht dat ze het omvangrijke en zeer gedetailleerde Europese gemeenschapsrecht overnemen.
Het huidige LGO-besluit dat als leidraad dient voor de samenwerkingsrelatie tussen de Europese Unie en hun voormalige koloniën loopt op 31 december af.
Voormalig premier Daniël Hodge en diens Arubaanse collega Mike Eman hebben er eerder persoonlijk bij Timmermans op aangedrongen om het door de Europese Commissie opgestelde conceptbesluit aangepast te krijgen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *