Succes voor Marilyn Alcalá-Wallé Foundation

support-duoGeinteresseerden, vandaag maandag 22 juli 2013, heeft onze stichting ter bevestiging van het verstrekken van juiste en correcte informatie het volgende bericht ontvangen van de DUO:

1. Het is (en blijft) altijd mogelijk om met DUO het gesprek over een betalingsregeling aan te gaan. Dat kan echter niet met betrekking tot achterstallige termijnen die reeds aan de deurwaarder zijn overgedragen. Wel is het zo dat als er één of meer zaken bij de deurwaarder liggen, de debiteur het gesprek met DUO kan aangaan over de termijnen die (nog) niet bij de deurwaarder liggen. Ook kan ook in die situatie een draagkrachtmeting worden aangevraagd. Daarbij gaat het over de termijnen die in het lopende jaar en toekomstige jaren betaald moeten worden.

2. Met betrekking tot zaken die al bij de deurwaarder liggen, kan uitsluitend een betalingsregeling worden aangegaan met de deurwaarder.

3. De inkomensgrens waaronder een debiteur zonder partner niks hoeft terug te betalen als hij zijn draagkracht laat meten ligt bij de huidige koers ongeveer bij 40.000 gulden per jaar en niet bij 60.000 gulden per jaar(Redactie: een ochtendblad heeft dit gepubliceerd).

4. Veel debiteuren vragen echter geen draagkrachtmeting aan.

5. 44% van de debiteuren op Curaçao die wel een draagkrachtmeting aangevraagd hebben, kregen een draagkracht van 0,00 gulden en hoefden dus niets terug te betalen in het betreffende jaar. Of dat percentage representatief is voor de rest van de debiteuren is niet zeker.

Hopelijk leidt de berichtgeving in de kranten wel tot meer aanvragen om draagkrachtmeting!

Redactie MAWF: het verzoek is dus weer gericht aan alle x-studenten om een draagkrachtmeting zo spoedig mogelijk aan te vragen (Bij onduidelijkheden, gewoon aangeven wat onduidelijk is en de DUO om opheldering vragen.
Dat levert meer op dan het formulier helemaal niet invullen)!!
In augustus hebben we het volgende overleg met de DUO en dan hopen we ook meer duidelijkheid te krijgen in het ondersteunend model (helpdesk) in plaats van het strafmodel (deurwaarder).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *