Sulvaran bij Sedreko

billboards SedrekoWILLEMSTAD — De Raad van Ministers heeft Merril ‘Lilo’ Sulvaran voorgedragen als lid van het bestuur van sportstichting Sedreko.
Sulvaran is op dit moment directeur/eigenaar van ochtendkrant Vigilante en tevens de broer van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die met zijn ene zetel in het parlement de coalitie van PS, Pais en PNP aan een meerderheid heeft geholpen.

De voordracht van Sulvaran is inmiddels al goedgekeurd door de toezichthouder corporate governance, de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).
Volgens het rapport van de stichting heeft Sulvaran een academische opleiding Bedrijfskunde gevolgd en heeft hij veel affiniteit met de sportwereld, terwijl hij ook diverse bestuursfuncties heeft bekleed bij verschillende sportorganisaties.
Over de voordracht van Sulvaran stelt de SBTNO dat ‘redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets en statutaire vereisten.
Betrokkene beschikt immers over een academische opleiding en voldoende relevante ervaring om de functie te kunnen vervullen’.
Het moet niet worden uitgesloten dat Sulvaran de nieuwe voorzitter van het Sedreko-bestuur zal worden.

De ministerraad heeft ook twee andere kandidaten voorgedragen voor de functie van bestuurslid van Sedreko.
De twee niet bij naam genoemde kandidaten – in het advies aan de regering zijn de namen onleesbaar gemaakt – zijn echter niet door de keuring van de SBTNO gekomen.
Het gaat hierbij om de voordracht van twee ambtenaren, een werkzaam bij de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken, terwijl de ander werkzaam is bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.
SBTNO heeft zwaarwegende bezwaren tegen hun benoeming.

“Conform de Code dient de commissaris die benoemd wordt op basis van een specifieke voordracht zijn taak te vervullen zonder mandaat van degenen die hem hebben voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen; verwezen wordt naar artikel 2.9 van de Code.
Tevens dient elke schijn van belangenverstrengeling te worden vermeden zoals vervat in artikel 2.12 van de Code.
In het licht van het voorgaande is de benoeming van een ambtenaar dan wel een aan hem gelijkgesteld functionaris bij de overheid onverenigbaar met de Code.”

Volgens de SBTNO kan slechts in bijzondere gevallen van deze bepaling worden afgeweken, maar dit moet dan deugdelijk gemotiveerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *