Sulvaran: ‘OM lijkt een rechter onder druk te willen zetten’

eldon peppie sulvaran-2

Sulvaran: ‘OM lijkt een rechter onder druk te willen zetten’

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie lijkt een rechter onder druk te willen zetten om de koers in zijn voordeel te wijzigen. Dat zegt advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran desgevraagd, als reactie op het wrakingsverzoek dat het OM tegen de rechter-commissaris (RC) Hans Kroeze heeft ingediend.

Persrechter Mauritsz de Kort bevestigde desgevraagd dat het verzoek gisterochtend is binnengekomen bij het gerecht. Een nog te benoemen wrakingskamer zal zich in de komende dagen hierover buigen.

Het verzoek werd ingediend nadat Kroeze ook de derde en laatste verdachte betrokken bij de koperheling-zaak Zeelandia op vrije voeten had gesteld. Eerst werd de eigenaar van de zaak, de man L.M. (57), opgepakt en daarna vrijgelaten. Na zijn vrijlating werd de man N.L. (32), de Dominicaanse general manager van de zaak, opgepakt. Ook hij werd, net als de andere manager L.A.M. (35), later door RC Kroeze vrijgelaten. Reden te over voor het OM om aan de onpartijdigheid van de rechter-commissaris te twijfelen.

De enkele invrijheidstelling van een burger door de RC voorafgaand aan de zitting, geeft echter geen blijk van (schijn) van partijdigheid, aldus Sulvaran.

“Daar is veel meer voor nodig. Nu de RC – voor het OM – niet-welgevallige beslissingen heeft genomen huilen zij hard mee met de wolven in het bos.”

Volgens de raadsman wordt aan advocaten steevast bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid meegedeeld, dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn. “Advocaten krijgen steevast in wrakingverzoeken, met deze overweging dan ook het lid op hun neus.”

Het is ook nog de vraag of het verzoek tijdig ter zitting (lees raadkamer) is aangevoerd, aldus Sulvaran. Hij haalt uit het artikel van Amigoe van gisteren, dat dit niet het geval is en dat de beslissingen in de betreffende zaak al zijn genomen.

“Dit is te laat, nu de wet bepaalt dat het verzoek wordt gedaan zodra feiten en omstandigheden bekend zijn geworden. Naar wij uit de pers hebben vernomen gaat het hier om opeenvolgende beslissingen. Waarom pas wachten totdat iedereen op vrije voeten is gesteld?”

In dit geval had het OM na de eerste invrijheidstelling dit direct in de eerstvolgende raadkamerprocedure kenbaar dienen te maken, aldus Sulvaran.

Een rechter wraken voor alle zaken van een bepaalde soort is op zich al moeilijk te realiseren. Dit lijkt dan ook verdacht veel op het trachten een rechter onder druk te zetten om de koers in het voordeel van het OM te wijzigen, voegt hij daaraan toe.


Geen gronde
n

“Als je met veel fanfare aankondigt dat je een bepaald beleid gaat voeren, zonder rekening te houden en mede te delen dat je niet het laatste woord hebt, dan kunnen de pruimen wel erg zuur worden. Een gegronde reden tot wraking is dat in ieder geval niet”, benadrukt Sulvaran verder.

Ter beoordeling ligt de vraag of voornoemde RC door personen vrij te laten op verdenking van heling (niet het zwaarste delict uit het wetboek), blijk heeft gegeven van vooringenomenheid dan wel de schijn van vooringenomenheid heeft gewekt.

“Voor het OM ongelukkige beslissing(en), maakt dit enkele feit op zich nog niet dat hierdoor een rechter een schijn van vooringenomenheid heeft gewekt. Anders zouden advocaten wel iedere dag moeten wraken.”

Het enkele feit dat een rechter over dezelfde of soortgelijke feiten moet beslissen als waarover hij eerder heeft beslist, is volgens vaste jurisprudentie geen grond voor wraking, aldus Sulvaran. Dergelijke procedurele beslissingen leveren in beginsel geen grond op voor wraking.

Bovendien is voorarrest geen voorschot op een eventuele straf, maar juist een ultimum remedium, benadrukt de raadsman.

“Als je zelf te kennen geeft dat je al het bewijs al hebt aangetroffen, wat is dan het nut van het opsluiten in afwachting van een berechting? Of gaat het om het alvast een voorschot nemen op de straf zonder dat een rechter eraan te pas mag komen?”

Hij benadrukt verder voor de duidelijkheid dat het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson niemand in deze strafzaak heeft bijgestaan.

“Tegen wie mij als (te) subjectief wil bestempelen zeg ik jurist en ethisch genoeg te zijn om geen partijstandpunt in te nemen.”

Het OM wil vooralsnog niet reageren op het wrakingsverzoek.

Bron: Amigoe
zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *