Sulvaran overtuigd van toewijzing wrakingsverzoek

KFO advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (tweede van links), Chester Peterson (rechts) en Anthony Eustatius (links) WILLEMSTAD — Advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran is ervan overtuigd dat het wrakingsverzoek dat hij en collega’s Chester Peterson en Anthony Eustatius hebben ingediend tegen rechter Maroeska Scholte, toegewezen zal worden. Dat werd gisteren bekend tijdens de behandeling van het verzoek. Een beslissing hierover laat nog even op zich wachten.

Scholte zou als voorzitter van de Raad van Toezicht (tuchtcollege) de door Deken van Orde van Advocaten Caroline Fiévez en anderen ingediende verzoeken tegen Sulvaran, Peterson en Eustatius behandelen.
De advocaten vertrouwen haar onpartijdigheid echter niet en willen dat zij vervangen wordt.
De advocaten hebben er in principe hun twijfels over dat er sprake zal zijn van een eerlijk proces. Zij halen hierbij een ‘vervalste beschikking van de rechter’ aan als bewijs dat zij zich ongeveer drie jaar geleden schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en ‘de verbanden die zij met de andere advocaten heeft’.

Wij zijn vastberaden om een einde aan deze praktijken te maken. Het geeft namelijk blijk van een volledig gebrek aan respect voor onze samenleving en haar burgers, onder wie ook de verdachte en de advocaat.
Dat andere advocaten hier geen probleem mee hebben en zelfs met hun volledig gebrek aan kennis van de feiten die aan de orde zijn, zich aan de zijde van dergelijke rechters scharen, zegt ons niets.
Wij zijn niet dat soort advocaten. Wij zijn in alle opzichten echte en onafhankelijke advocaten en geen officers of the court.
Witte voetjes halen bij rechters hoort en past niet bij onze kantoren”

, staat in hun verweerschrift.

Valsheid in geschrifte
Volgens de advocaten heeft Scholte, als rechter-commissaris (RC) een vordering tot gevangenhouding van een verdachte (60 dagen hechtenis) toegewezen en een valse beschikking opgemaakt, zonder de verdachte en de verdediging te hebben gehoord.
Dit, terwijl een eerder verzoek voor dezelfde feiten werd afgewezen.

Dit bevestigt zonder meer dat Scholte niet eens de moeite had genomen om de stukken in het dossier te lezen.
Haar beschikking werd dus ook opgemaakt zonder kennisname van de stukken in het dossier, wat zeer ernstig is.
Was het verweer toen niet gevoerd en zou Scholte zijn gewezen op de inhoud van het dossier, waaronder die eerdere beschikking, dan zou de foute beschikking op die dag niet boven water zijn gekomen en was een burger gedurende zestig dagen onrechtmatig van zijn vrijheid beroofd. Dit is dus een zeer ernstig laakbare werkhouding van rechter Scholte”

, benadrukken de advocaten.
Op diezelfde dag kreeg de verdachte toch het ‘vergissingsbevel’ tot gevangenhouding voor 60 dagen, ondertekend en al door RC Scholte, voegde Sulvaran daaraan toe.

Hiermede geconfronteerd, gaf Scholte toen toe dat zij de beschikking vooraf had opgemaakt en ondertekend.
Zij verzocht om haar deze dus valselijk door haar opgemaakte beschikking terug te geven, hetgeen vanwege de ernst van een rechter die valselijk beschikkingen opmaakt, natuurlijk niet gebeurde.
Zij heeft toen hals over kop een ‘vergissingsproces-verbaal’ (beschikking) opgemaakt.”

Deze beschikking is nog een bewijsstuk van een praktijk die al jaren gaande is binnen het hof, aldus de advocaten.

Wij kunnen er zeker niet op vertrouwen dat rechter Scholte onbevooroordeeld gaat oordelen op ons verweer.
Wij zijn van oordeel dat dit al aanleiding is om het wrakingverzoek toe te wijzen”

, staat verder in het verweer.
Het gaat volgens de raadsmannen immers met name om het antwoord op de vraag of hun reactie tegen het slaan van ‘vergissingsbeschikkingen’ binnen de kaders van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en of hun uitlatingen proportioneel zijn in vergelijking tot de ‘vergissingen’, zoals ook door deze rechter begaan.
Bovengenoemde handelingen geven niet alleen blijk van een bedenkelijke mentaliteit, maar ook een mentaliteit die geen rechter mag hebben, aldus de advocaten.

Naar onze mening en ook die van anderen, onder wie rechtsgeleerden, is dit elke dag valsheid in geschrifte.
Dat vloeit rechtstreeks voort uit de beschikking zelf.
En wij doen niet mee aan pogingen om de boel onder de pet te houden, zoals het hof in het verleden bij ons heeft getracht te doen.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Sulvaran overtuigd van toewijzing wrakingsverzoek

  1. The Three Stooges strike again.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *