Opinie | Sulvaran & Peterson: ‘De gemuilkorfde minister van Justitie’

Door mr. Eldon ‘Peppie Sulvaran en mr. Chester Peterson

Mrs. Eldon 'Peppie Sulvaran' en Chester Peterson FOTO: Dick Drayer

Mrs. Eldon ‘Peppie Sulvaran’ en Chester Peterson | FOTO: Dick Drayer

VERDACHTEN KOMEN tegenwoordig voor onaangename verrassingen te staan. Zij staan in dit land al direct via de media voor het volk terecht. Zelfs de minister van Justitie doet via de media aan ongebreidelde publiciteit. De onschuldpresumptie legt hem, echter, directe beperkingen op. Verboden zijn volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: ‘statements made by (…) public officials about pending criminal investigations which encourage the public to believe the suspect is guilty’.

Deze verdragsrechtelijke norm richt zich direct tot hem, minister Navarro dus. Er mag geen twijfel mogelijk zijn dat een minister van Justitie, die de burger beschuldigt regels te hebben geschonden, zich keurig bij de geschreven en ongeschreven regels moet houden.

Navarro heeft de massamedia misbruikt om externe verwachtingen te beïnvloeden. Waarom doet hij aan publieke veroordelingen? De bescherming hiertegen kan kennelijk niet volledig worden afgedwongen, ook met een vonnis niet, maar is meer een kwestie van bereidheid om regels en ethiek na te leven.

Deze ‘jurist’ geeft er blijk van het lezen en interpreteren van vonnissen niet volledig te beheersen, of hij tracht het volk opnieuw bewust en opzettelijk met leugens te voeden. Wij vrezen het laatste.

De rechter heeft namelijk overwogen: ‘(…) heeft Navarro met het op die manier achter elkaar opsommen van wat in zijn ogen misstanden zijn niet geïnsinueerd dat Schotte is gelieerd aan de georganiseerde misdaad, of dat de zaak waarin Schotte verdachte is daarover zou gaan.’.

Tot deze conclusie is de rechter overigens gekomen, nadat door Navarro ter zitting is gesteld dat door hem nimmer zou zijn gezegd, noch geïnsinueerd, dat Schotte gelieerd zou zijn aan de georganiseerde misdaad. Deze uitlatingen zouden, aldus Navarro, slechts ‘algemene uitlatingen’ hebben betroffen.

Hoe de minister thans dan ook meent te kunnen stellen dat de rechter hem zou hebben toegestaan Schotte publiekelijk te mogen beschuldigen van betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad, is ons een raadsel. De conclusie is er in ieder geval maar één, en dat is dat, naast dat hij kennelijk een slechte verliezer is, ook ethiek bij deze minister ver te zoeken is.

Ook de onschuldpresumptie en het resocialisatiebeginsel betreedt deze minister van Justitie met voeten. Volgens de rechter heeft Navarro onrechtmatig en dus bewust gedesinformeerd. Dat heet ‘spindoctering’: de media alvast, met onjuiste of onvolledige informatie, een bepaalde kant opsturen.

Dat de presumptioinocentiae een gebod is aan alle justitiële autoriteiten begrijpt hij kennelijk niet.Hij ondermijnt met tromgeroffel en bazuingeschal datgene wat hij vanuit zijn voorbeeldfunctie juist overeind zou moeten houden.

Door deze minister van Justitie verdwijnen de ingetogen betoogtrant en het vertrouwen in handel en wandel van justitie. Hij vertrouwt, volgens eigen zeggen, zijn eigen magistraten en politie niet. Hij blijkt een meester in stigmatisering, onjuiste beeldvorming en loze kreten. Het is natuurlijk zeer zorgwekkend dat de rechter, voor zover wij weten voor het eerst in de geschiedenis van Curaçao, oordeelt dat het Land een uitlating van zijn minister moet rectificeren en zijn minister heeft gemuilkorfd.

Toch gaat hij, en in zijn voetspoor ook zijn politieke partij, gewoon door met het uitkramen van onzin en misleiding als zou hij zelfs de zaak gewonnen hebben. Wat zou dan de reden kunnen zijn dat alleen hij de proceskosten moet dragen?

Van fundamentele (grond) rechten als recht op een eerlijk proces en het recht op privacy heeft deze minister van Justitie nog nooit gehoord. Uitspraken als door hem gedaan zijn natuurlijk uitermate geschikt om het publiek aan te moedigen om onze cliënt alvast schuldig te achten.

Rationaliteit en professionaliteit hebben bij deze minister plaatsgemaakt voor de eigen performance, die belangrijker is geworden dan inhoud en zorgvuldigheid. Gevoelens van onderbuik hebben hierdoor in de rechtspleging hun intrede gedaan en wel via wat in beschaafde democratische rechtsstaten de maximale autoriteit op dit gebied zou moeten zijn.

Maar een gemuilkorfde minister zou eigenlijk niet meer mogen blaffen.

SULVARAN & PETERSON

Curaçao

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

 

2 Reacties op “Opinie | Sulvaran & Peterson: ‘De gemuilkorfde minister van Justitie’

  1. Wat een clowns.
    Haaahahahahahahahahahahahahhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. Abraham Mossel

    Zo te zien aan gelij?ksuitdruking op deze foto , zijn deze twee Daltons net los gelaten uit de MFK Séde , waar ze gehersenspoeld zijn door hun client .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *