Sulvaran, Peterson en Eustius oneens met tuchtrechter

Het wrakingsverzoek van KFO advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (tweede van links), Chester Peterson (rechts) en Anthony Eustatius (links) is afgewezen

Het wrakingsverzoek van KFO advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (tweede van links), Chester Peterson (rechts) en Anthony Eustatius (links) is afgewezen

Advocaat Sulvaran trekt ten strijde als de uitspraak hem niet aanstaat of hij het met de beslissing van de rechter niet eens is. Afgelopen maand verloren hij en zijn medebestuursleden van Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO), de advocaten Chester Peterson en Anthony Eustatius, de zaak waarin zij wraking hadden gevraagd van de (tucht)rechter die optreedt als voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur (RvT) die klachten tegen de drie in behandeling neemt.

Bij beschikking van 20 mei heeft de RvT hun wrakingsverzoek tegen rechter Scholte afgewezen.

,,Óók deze beschikking bewijst dat de lokale rechtspraak zich op een hellend vlak bevindt en kennelijk geen zelfreinigend vermogen is aangemeten”, schreven Sulvaran, Peterson en Eustatius in een ingezonden brief ‘Wie behoedt ons voor falende rechters?’ in de Amigoe van deze week.

Zij menen dat hun feiten ‘volledig zijn verdraaid’. Niet alleen Scholte krijgt het in de brief ervan langs, maar ook de andere tuchtrechter die de RvT voorzat.

,,Wat wij zeer ernstig vinden, is het feit dat de beschikking van de Raad van Toezicht, met als voorzitter een rechter die lid is van het Hof, namelijk Lourens, en het tweetal advocaten dat daar tevens lid van is, namelijk Hammoud en Pols, geloof het of niet, regelrechte feitelijke onwaarheden in hun wrakingsbeslissing opnemen.”

Rechter Lourens wilde niet reageren toen het Antilliaans Dagblad daar om verzocht.

,,Het moge meer dan duidelijk zijn”, nemen de drie nu al een voorschot op de daadwerkelijke behandeling van de klachten tegen hen ,,dat wij onder deze omstandigheden er geen enkel vertrouwen in hebben dat de Raad van Toezicht de klacht tegen ons op eerlijke en rechtvaardige wijze zal kunnen behandelen.”

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *