Sulvaran voorzitter sportinstituut

Lillo SulvaranWILLEMSTAD — Adviseur corporate government Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsnv’s (SBTNO) geeft groen licht voor de voordracht van Merril ‘Lilo’ Sulvaran als lid en voorzitter van het bestuur van het nieuwe sportinstituut: Fundashon Instituto Nashonal di Deporte di Kòrsou (INdDK). Maar de andere drie kandidaten die door de overheid zijn voorgedragen kunnen niet op goedkeuring van SBTNO rekenen.

Advertentie

De INdDK is op dit moment een stichting in oprichting.
Bij de INdDK zullen straks onder meer sportstichting Sedreko en het beheer van sportfaciliteiten, de Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou (FFDK) worden ondergebracht.
Sulvaran is op dit moment bestuursvoorzitter van sportstichting Sedreko.
Hij heeft een universitaire opleiding bedrijfskunde, is ceo van de Vigilante Business Group en heeft bestuurservaring in verschillende sportorganisaties.
Van de vier kandidaten die door de Raad van Ministers (RvM) zijn voorgedragen kan alleen Sulvaran de goedkeuring van SBTNO dragen.
De drie andere kandidaten zijn

  • een ambtenaar, werkzaam bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP),
  • een persoon met een mavo-diploma die werkzaam is bij een bancaire instelling, met enige ervaring in diverse sportorganisaties en
  • nog een ambtenaar bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), met ook enige bestuurservaring in diverse stichtingen.

In het geanonimiseerd advies, dat te lezen is op de website van SBTNO (www.sbtno.org) gaat de adviseur corporate government in op de geschiktheid van de voorgedragen kandidaten.
De stichting adviseert positief over de voordracht van Sulvaran.
Gezien zijn opleiding en werkervaring, maar ook gezien het feit dat hij over enige bestuurservaring beschikt, voldoet hij aan de algemene profielschets voor bestuursleden, die door de overheid worden gehanteerd.
Over de andere kandidaten is SBTNO minder positief.
Vooral de voordracht van twee ambtenaren leidt tot gefronste wenkbrauwen. Conform de eigen statuten van de INdDK kunnen ambtenaren geen lid zijn van de Raad van Commissarissen van het instituut.
Maar toch heeft de regering deze twee voorgedragen.
Verder heeft SBTNO steevast negatief geadviseerd over de voordracht van ambtenaren, om zo iedere schijn van belangenverstrengeling bij overheidsentiteiten te vermijden.
Van de kandidaat met een mavo-opleiding kan volgens de stichting worden geconcludeerd dat hij niet over het minimaal vereiste hbo-niveau beschikt.
Ook de cursussen die deze persoon heeft gevolgd zijn niet op hbo-niveau.
Dit kan ook niet uit de werkervaring worden opgevat.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *