Suppletoire begroting in teken nieuw ziekenhuis

HNO BWILLEMSTAD — De bouw van een nieuw ziekenhuis stond gisteren centraal tijdens de behandeling van de tweede suppletoire begroting van het land Curaçao voor 2013 tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten. Diverse Statenleden hadden vragen over hoe de regering de bouw wil gaan financieren, terwijl anderen vragen hadden over hoe het nu verder moet met het oude gebouw van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos), als het nieuwe ziekenhuis aan de Hamelbergweg eenmaal klaar is.

Advertentie

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang verklaarde helemaal ‘lost’ te zijn met de manier waarop de regering om wil springen met het nieuwe ziekenhuis.

Op 18 december vond de ground breaking plaats.
Op de 23e werd de bouwvergunning aangevraagd.
Er is op dit moment geen geld, terwijl de rechtsvorm voor het nieuwe ziekenhuis nog steeds onduidelijk is.
De regering geeft aan dat de voorkeur te hebben voor een naamloze vennootschap, maar het is nog steeds niet duidelijk wat de regering nu precies wil.”

Leeflang had ook vragen over de manier waarop de regering de bouw van het nieuwe ziekenhuis wil gaan financieren.
De regering heeft de intentie uitgesproken om dit te doen via een verdeling van 70 procent publieke financiering en 30 procent commerciële lening.
Maar Leeflang brak gisteren een lans om de financiering voor de volledige 100 procent via een publieke lening plaats te laten vinden.
Voor de publieke lening zal gebruik worden gemaakt van de regeling zoals deze in de consensus-Rijkswetten is opgenomen, dat de Nederlandse regering hiervoor tegen een lagere rente zal inschrijven.
Als van de 100 procentfinanciering via Nederland gebruik wordt gemaakt, dan zal volgens Leeflang het bedrag dat aan rente betaald moet worden veel lager uitvallen.
Maar Leeflang was gisteren niet de enige die stilstond bij het nieuwe ziekenhuis.
MFK-Statenlid Amerigo Thodé had kritiek op het feit dat de regering met de bouw was gestart, zonder dat er een vergunning was aangevraagd.

Dit doet afbreuk aan de voorbeeldfunctie van de overheid. Als een burger dit zou hebben gedaan, dan zou hij of zij binnen de kortste keren een stopbrief hebben gekregen. Blijkbaar mag de overheid zich alles veroorloven”, aldus Thodé gisteren.

Ook Zita Jesus-Leito (PAR) had vraagtekens over de financiering. Zij vroeg de regering om duidelijkheid te geven over de bedragen die gemoeid zijn met de bouw van het ziekenhuis.
Ook wilde zij dat de regering al relevante stukken over het nieuwe ziekenhuis en overeenkomsten met Ballast Nedam naar de Staten stuurt.
De nieuwe PAR-leider stond stil bij Ballast Nedam en vroeg de regering erop toe te zien dat Curaçao over enkele jaren niet vermeld staat op de lijst van landen waar het Nederlandse bedrijf corruptie heeft gepleegd.
Hensley Koeiman (MAN) had verschillende vragen over de bouwplannen voor het nieuwe ziekenhuis. Zo had hij vragen over het materiaal, de parkeergelegenheden, de inzet van lokale arbeiders en wat er met het oude Sehos-gebouw zal gebeuren.
Koeiman werd er echter door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco op geattendeerd dat het agendapunt betrekking had op de tweede suppletoire begroting van het land Curaçao voor 2013.
Koeiman stelde echter dat hij voortborduurde op vragen gesteld door collega- Statenleden.

Zie ook : Nog geen besluit over NV als rechtsvorm ziekenhuis

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *