Tagarchief: AOV

Apna ontlast gepensioneerden enigszins

apnaWILLEMSTAD — De directie van Pensioenfonds Apna heeft besloten om de ingehouden premie voor de basisverzekering ziektekosten voor februari terug te storten op de rekeningen van gepensioneerden.
Uiterlijk maandagmiddag staat het bedrag bijgeschreven op hun lopende rekening.
Verder lezen

Abvo geschokt door APC-cijfers

WILLEMSTAD — De Abvo-leiding is negatief verrast door de cijfers die afgelopen donderdag door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) zijn gepresenteerd over de gevolgen van de aanpassing van de Algemene Ouderdomsverzekering (aov) voor het overheidspersoneel.

“We zijn geschokt over wat wij te zien kregen. Er is niet goed nagedacht over de gevolgen van deze wet. Daar moet nu snel werk van worden gemaakt”

, aldus Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Verder lezen

Gepensioneerden betalen dubbele premie

bejaardenWILLEMSTAD — De Ouderenraad van ambtenarenvakbond Kodipa werd vanochtend overspoeld door telefoontjes van verontruste gepensioneerden, vertelt voorzitter Asmara Thodé. Pensioenfonds Apna heeft namelijk de premie voor de basisverzekering ziektekosten over zowel februari als maart tegelijkertijd geïnd. Hierdoor hebben oud-ambtenaren vandaag een lager bedrag op hun rekening gestort gekregen dan ze hadden verwacht. Verder lezen

PwC: Aov is gewone belasting geworden

WILLEMSTAD — Met de forse verhoging van het premie-inkomen voor de aov is de gedachte van een verzekering met enige solidariteit volledig losgelaten, en is de aov een gewone belasting geworden die nog slechts formeel een verzekering wordt genoemd. Verder lezen

Zorgen over premieheffing over geheel inkomen

WILLEMSTAD — Gepensioneerde ambtenaren zijn niet te spreken over de gevolgen van de introductie van een premie van 10 procent voor de basisverzekering ziektekosten (bzv).
Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de informatieve bijeenkomst van overheidsgepensioneerden, georganiseerd door Upah en gepensioneerdenverenigingen van politie en de telecomsector.
Verder lezen

CGOA over gevolgen aov-aanpassing

WILLEMSTAD — Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), het overlegplatform van overheidsvakbonden en de regering, komt morgenmiddag bijeen voor een vergadering. Dan wordt stilgestaan bij de gevolgen van de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov).
De aanpassing van deze wet was aanleiding voor heel wat spanning onder het personeel van de overheid. Verder lezen

Sociale partners teleurgesteld

Over aov en bzv

WILLEMSTAD — De sociale partners in overlegplatform Kolaborativo zijn teleurgesteld dat hun voorstellen voor de invoering van de ouderdomsvoorziening (aov) en basisverzekering ziektekosten zijn genegeerd. De leden van Kolaborativo hopen dat hun ideeën alsnog in de reparatiewetgeving worden meegenomen. Verder lezen

Acties bonden on hold

 

Overheid en vakbonden bereiken akkoord om pensioenwet te bespreken

Willemstad – De vakbonden zullen voorlopig geen acties uitvoeren en wachten op het Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (GOA) dat over een week zal plaatsvinden. Verder lezen

Korting op aov-pensioen voor het leven

WILLEMSTAD    — Mensen van 58 en 57 jaar oud die kiezen om voor hun 65e met pensioen te gaan kiezen er ook voor om voor het leven gekort te worden op hun ouderdomspensioen (aov). Dat bevestigt de directeur van de Sociale Verzekeringbank (SVB), Philip Martis, desgevraagd. Verder lezen

Overleg met Hodge en Van der Horst

WILLEMSTAD — De leiders van de acht overheidsvakbonden voeren vanmiddag om vier uur overleg met premier Daniel Hodge (PS) en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais). Dit overleg volgt op de vergadering onder werktijd van overheidspersoneel waarin forse kritiek werd geuit op de manier waarop de regering met de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov) is omgesprongen. Verder lezen

Van der Horst betreurt oproep bonden

WILLEMSTAD — Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) betreurt het dat acht overheidsvakbonden aanstaande maandagochtend een vergadering onder werktijd hebben belegd. In deze vergadering willen de bonden hun leden informeren over de recent aangepaste algemene ouderdomsverzekering (aov). Deze vergadering vindt plaats tussen acht en tien uur ‘s ochtends. Verder lezen

Regering blijft bereid met bonden te praten

WILLEMSTAD — De regering blijft bereid om met de overheidsvakbonden te praten over de negatieve gevolgen van de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov), die vandaag van kracht is geworden. De overheidsvakbonden zijn echter niet te spreken over het feit dat de regering de aanpassing van de aov heeft doorgezet, zonder dit eerst in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) met de betrokken bonden te bespreken. Verder lezen

Bonden leggen zich niet neer bij aov-besluit

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden Abvo, NAPB, STrAF, SAP, Sitek, STSK en Curatca accepteren het niet dat de overheid zonder met hen in het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA) te hebben overlegd, over is gegaan tot wijziging van de algemene ouderdomsverzekering (aov). Volgens de bonden is de regering ondemocratisch bezig en kan het niet zo zijn dat een werkgever besluit om eenzijdig de arbeidsomstandigheden van zijn personeel aan te passen. Verder lezen

Vakbonden stappen naar de rechter

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst.com Versgeperst vakbonden Pensioenleeftijd NIEUWS Etienne van der Horst Curaçao aov Abvo  rechter met hamer 127x85CURAÇAO – De vakbonden Abvo, Napb, STrAF, SAP, Sitek en STSK stappen naar de rechter en bespreken morgen of ze een kort geding aanspannen of een bodemprocedure beginnen. Dit bevestigt Marco Lacle van SAP. De vakbonden zijn het oneens met de nieuwe algemene ouderdomsverzekering (AOV)-wet. Verder lezen

Overheidsbonden tegen aov-aanpassing

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden Abvo, STrAF, NAPB, SAP, Sitek en STSK zijn het niet eens met de voorgenomen aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov) waarover de Staten zich morgen zullen buigen. Centraal in deze wet staat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65.
Het overheidspersoneel maakt zich zorgen over de gevolgen van deze wetsaanpassing voor ambtenaren.
Verder lezen

Overleg Van der Horst en bonden mislukt

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — Het overleg tussen de vakbonden Abvo, Napb, STrAF, SAP, Sitek en STSK met minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) over aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov) is gisteravond mislukt. Verder lezen

Overheidsbonden tegen aov-aanpassing

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden Abvo, STrAF, NAPB, SAP, Sitek en STSK zijn het niet eens met de voorgenomen aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov) waarover de Staten zich morgen zullen buigen. Centraal in deze wet staat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65. Het overheidspersoneel maakt zich zorgen over de gevolgen van deze wetsaanpassing voor ambtenaren. Verder lezen

Grote zorgen onder gepensioneerden

bejaardenWILLEMSTAD — Lokale gepensioneerden maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz). Dit stelt Fructuoso Edgar Wanga, voorzitter van de vereniging van CDM-gepensioneerden: ASPD. Volgens Wanga worden gepensioneerden op het eiland in de praktijk geconfronteerd met maatregelen die vergaande gevolgen kunnen hebben voor hun besteedbaar inkomen en de zorg die zij moeten krijgen. Verder lezen

RvA: Noodzaak drastische maatregelen AOV onduidelijk

WILLEMSTAD — Volgens de Raad van Advies (RvA), het hoogste adviesorgaan van de regering, geeft de memorie van toelichting voor de aanpassingen van de algemene ouderdomsverzekering (AOV) weinig zicht op de noodzaak van drastische maatregelen en schiet het daarom op veel punten tekort. Als de overheid meer duidelijkheid zou verschaffen, zal het draagvlak voor het ontwerp ook stijgen, aldus de RvA. Verder lezen

Staten maken zich zorgen over gevolgen aov-aanpassing

parlament-logoWILLEMSTAD — Verschillende Statenfracties maken zich zorgen over de gevolgen van de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov). Dit bleek vanochtend tijdens de behandeling van de wet in de Centrale Commissie van de Staten. De bezorgdheid richt zich op het verlies van koopkracht van gepensioneerden op het eiland, waarbij PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe de vrees uitsprak dat ouderen in de toekomst ver onder de armoedegrens terecht komen. Verder lezen

Vermogen SVB met half miljard gedaald

cftWILLEMSTAD — Het vermogen van de Sociale Verzekeringsbank is vanaf 9 oktober 2010 tot eind december 2012 gedaald met 517 miljoen gulden.
Dit staat vermeld in een memo van het College financieel toezicht (Cft) aan de Staten van Curaçao. Op 9 oktober 2010, daags voor het uiteenvallen van de Antillen, bedroeg het vermogen van de SVB nog 718 miljoen gulden. Eind 2012 was het vermogen van de sociale verzekeraar gedaald tot 216 miljoen, aldus het Cft.
Verder lezen

Aov-wet in Centrale Commissie Staten

57- en 58-jarigen kunnen datum ingang aov kiezen

bejaardenWILLEMSTAD — In het eindconcept van de wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (aov) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (aww) is opgenomen dat 57- en 58-jarigen zelf mogen bepalen wanneer zij met pensioen gaan. Zij zullen echter met 6 procent worden gekort op elk jaar dat zij eerder met pensioen gaan. Verder lezen

Josepha spreekt AOV-commissie

WILLEMSTAD — Minister Sherwin Josepha (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) heeft zich afgelopen vrijdag laten informeren over de voortgang van de ‘complementaire AOV-commissie’.
Deze commissie onder leiding van Valdemar Marcha gaat na welke aanpassingen er nodig zijn om de impact van de nieuwe AOV-regeling en de Basisverzekering Ziektekosten op minvermogenden te verzachten.

Minister Sherwin Josepha (PS) van SOAW (tweede van links) met enkele commissieleden.

Minister Sherwin Josepha (PS) van SOAW (tweede van links) met enkele commissieleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De commissie heeft als taak om tot een samenhangend pakket van aanpassingen te komen, dat ‘verlichting biedt aan on- en minvermogenden en tegelijkertijd duurzaam invoerbaar is’, aldus een persbericht van het betreffende ministerie.
De commissie komt niet alleen met eigen suggesties, maar zal ook kijken naar voorstellen die onder meer door Kolaborativo naar voren zijn gebracht.
Het gaat dan zowel om acute zaken als aanpassingen in het pakket, die begin 2013 ingevoerd moeten worden, maar ook om een complete situatieschets van de sociale impact van deze stelselwijzigingen.

“De minister onderkent dat aanpassingen aan het AOVstelsel en de invoering van een basisverzekering nodig zijn om tot betaalbare sociale zekerheid en zorg te komen.
Dat betekent dat iedereen in zal moeten leveren.
Tegelijkertijd heeft hij zorgen over de wijze waarop dit on- en minvermogenden zal treffen in hun portemonnee.
Om die reden is er binnen de Nationale Dialoog onder meer gesproken over een ondergrens in inkomen voor het betalen van premies en het vergoeden van tandarts- en brilkosten voor deze kwetsbare groep.
Het beeld is echter nog niet compleet.”

In een overzicht van saneringsmaatregelen van de overheid staat voor wat betreft de basisverzekering dat mensen met inkomens tot en met 1000 gulden per maand geen premie hoeven te betalen en dat brillen en tandheelkundige zorg voor deze zelfde groep door Soaw gedekt zullen worden.
Gepensioneerden zouden 10 procent premie gaan betalen in plaats van 12 procent.
De hogere inkomens betalen 3 procent premie en de ‘nominale premie’.

De herziening in het AOV-stelsel houdt volgens dit overzicht onder andere in dat de pensioenleeftijd stijgt van 60 naar 65 jaar, dat de AOV-premie verhoogd wordt en dat de premieloongrens tot waaraan AOV-premie verschuldigd is, gaat stijgen.
De commissie bestaat naast Valdemar Marcha als voorzitter uit secretaris Jeroen Jansen (SOAW), Philip Martis (SVB), Erwin Calmes (ex- SVB), Royston Sling (Apna) en Alex Mollen (Mollen Consulting).
Zij rapporteert maandelijks aan de minister en komt in maart van dit jaar met haar bevindingen.

Akkoord ambtenaren en overheid over basisverzekering

WILLEMSTAD — De overheid en de ambtenarenvakbonden zijn het erover eens dat de regering de afspraken gemaakt in het Sociaal Statuut moet respecteren bij de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz). Dit staat vermeld in een akkoord dat de regering vanmiddag met de vier overheidsvakbonden, Abvo, STrAF, NAPB en SAP, zal ondertekenen, aldus Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Verder lezen

Ambtenaren roeren zich

ambtenaren-humorWILLEMSTAD — Onder de ambtenaren op het eiland heerst er meer en meer ongerustheid over de maatregelen die de regering wil introduceren en de gevolgen die deze voor het ambtenarenkorps met zich mee zullen brengen.

Dit stelt Abvo-voorzitter Wendy Calmes.
De vakbondsman benadrukt dat de regering geen maatregelen moet doorvoeren, zonder dat conform wettelijke bepalingen overeenstemming is bereikt in het overlegplatform tussen de overheid en overheidsbonden, het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA).
De ambtenaren maken zich zorgen over de plannen van de regering met betrekking tot de basisverzekering ziektekosten (bvz) en de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov).
De regering heeft deze voorstellen naar de Raad van Advies (RvA) gestuurd, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt in de GOA.
Voor de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV), het overlegplatform van overheidsvakbonden, was dit aanleiding om een felle brief naar de regering te sturen waarin zij de opstelling van de overheid afkeuren.

Inmiddels hebben de vakbonden een laatste concept van de bvz in handen gekregen.
Hierin worden ambtenaren uitgesloten van de nieuwe basisverzekering en wordt er ook geen melding gemaakt van het feit dat de bonden per medio 2015 per landsbesluit aan de bvz zullen worden toegevoegd.
In een eerder concept werd juist het tegenovergestelde vermeld. Medio 2015 loopt het Sociaal Statuut af.
Deze regering regelt de overgang van ambtenaren van de voormalige entiteiten het land de Nederlandse Antillen en het Eilandgebied Curaçao naar het nieuwe land Curaçao.
Conform deze afspraken tussen overheid en ambtenarenvakbonden zullen ambtenaren niet achteruit gaan op het gebied van rechten die in dit document vermeld staan.
Ondanks de aanpassing staat Calmes erop dat deze voorstellen in de bvz worden behandeld.

“Wij willen met zekerheid weten of dit voorstel nu echt naar de RvA is gestuurd”

, aldus Calmes.

En Abvo-voorzitter Calmes blijft zich zorgen maken over de aanpassing van de aov.

“Als de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd wordt, dan zal dit verregaande gevolgen voor ambtenaren met zich meebrengen.
Zij gingen ervan uit dat zij op hun 60e met pensioen zouden gaan.
Nu zal dat verschoven worden naar 65 met alle gevolgen van dien voor de betrokken ambtenaren.
Hierover moet dus overeenstemming bestaan tussen vakbond en regering.”

Mocht de regering de aangekondigde maatregelen willen doorzetten, dan zal dit niet zonder gevolgen blijven, waarschuwt Abvo-voorzitter Calmes.

“De ongerustheid zal alleen maar toenemen.
Wij horen nu tal van geruchten dat er geen indexering, maar ook geen loontrede zal worden uitbetaald.
Als deze verhalen kloppen dan heeft de regering grote problemen.
De overheid moet zich gaan gedragen als werkgever.
Als werkgever dien je goed voor je personeel te zorgen.
Zij zijn diegenen die het door de regering vastgestelde beleid moeten gaan uitvoeren.
Blijkbaar is de regering zich niet van deze taak bewust. Telkens als er maatregelen worden genomen, worden de ambtenaren het eerst geraakt. Dat is te gemakkelijk.”