Tagarchief: Burgerlijk Wetboek

Gesprek bewoners Koraal Tabak en beleidsmedewerkers GMN-ministerie

inzake illegale afvaldump en rookoverlast smeulend afval

Er is volgens Green Force regelmatig sprake van rookoverlast.

Er is volgens Green Force regelmatig sprake van rookoverlast.

WILLEMSTAD — Twee bewoners uit de omgeving van Koraal Tabak, Thierry Jansegers en Ane Marten de Vries als bemiddelaar namens de bewoners, zijn gisteren door drie medewerkers van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) ingelicht over de huidige stand van zaken in de slepende kwestie omtrent de illegale afvaldump op het terrein van de familie Bakhuis, bij Koraal Tabak. Ook op uitvoeringsniveau heeft het ministerie met de familie Bakhuis gesproken en afspraken gemaakt.

Advertentie

Verder lezen

Kanttekeningen RvA bij optrekken ontslagtermijn

Wetsontwerp PnP

pnpWILLEMSTAD — Het initiatief-wetsontwerp van de PNP, waarin de ontslagtermijn van een werknemer bij ziekte wordt opgetrokken van één naar twee jaar, houdt te weinig rekening met de economische en financieel- economische gevolgen.
Ook zou er een antimisbruikbepaling in de wet moeten worden opgenomen. Dat staat in een advies van de Raad van Advies (RvA) aan de Staten.

Advertentie Verder lezen

VBC vreest gevolgen optrekken ontslagtermijn

VBC-PerslogoVan 1 naar 2 jaar bij ziekte

WILLEMSTAD — Het optrekken van de ontslagtermijn van één naar twee jaar bij ziekte van een werknemer zal niet alleen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor werkgevers, doch ook economisch negatief uitpakken. Dat is de mening van de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) over het initiatief-wetsontwerp, dat Humphrey Davelaar van de PNP in november indiende.

Advertentie

Verder lezen