Tagarchief: College financieel toezicht

Cft buigt zich over ‘business case’ ziekenhuis

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) gaat zich buigen over de ‘business case’ van het nieuwe ziekenhuis. Daarna zal bij de regering alle relevante informatie worden opgevraagd, om te kijken of er aan alle voorwaarden in de business case zal worden voldaan en er overgegaan kan worden tot een lening.

Advertentie

Verder lezen

Zegel vult gat begroting van 2013

cftWillemstad – De regering is voornemens om de eerder begrote, maar nu gederfde, inkomsten vanuit de gedifferentieerde omzetbelasting (ob) op computer en randapparatuur evenals cosmetica te financieren met extra inkomsten uit de zegelverkoop.  Verder lezen

Liquiditeitspositie in beweging

cftWILLEMSTAD — Uit de financiële rapportages over januari en februari blijkt dat de liquiditeitspositie van Curaçao in beweging is. Dat meldt het Cft (College Financieel Toezicht) in zijn advies over de begroting 2013 van Curaçao. Verder lezen

Tweede Kamer verdeeld over oordeel Cft

Wapen NederlandDEN HAAG — De Tweede Kamerfracties van de VVD en de SP vinden dat er voorlopig nog geen sprake kan zijn van nieuwe leningen voor Curaçao, ondanks het positieve oordeel van het College financieel toezicht (Cft) over de begroting van 2013. Verder lezen

Cft: Zorgen over liquiditeits- en vermogenspositie Curaçao

cftWILLEMSTAD — Het is van het grootste belang dat Curaçao de komende jaren niet met tekorten te kampen krijgt, aangezien het dan op korte termijn een negatieve vermogenspositie zal hebben, zo meldt het College financieel toezicht (Cft) in zijn halfjaarrapportage. Verder lezen

Nevenfuncties leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

staatscourant

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Rijkswet van 7 juli 2010, houdende                  regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet                  financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten) maakt het College financieel toezicht                  Curaçao en Sint Maarten hierbij de nevenfuncties van de leden van het College openbaar:

Nevenfuncties de heer Age Bakker:

 • – Hoogleraar Monetaire en Bancaire vraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam
 • – Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank N.V.
 • – Voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek ODA en OESO/DAC criteria
 • – Lid Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • – Lid Adviescommissie Openstelling Borgstellingsregeling MKB

Nevenfuncties mevrouw Sybilla Dekker:

 • – Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten
 • – Lid Raad van Commissarissen Royal HaskoningDHV
 • – Voorzitter Raad van Toezicht Kadaster
 • – Voorzitter Taskforce en Stichting Talent naar de Top
 • – Voorzitter Raad van Toezicht Diabetes Fonds
 • – Voorzitter van de Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond, TNO
 • – Voorzitter Tafel van Borging, Maasvlakte II
 • – Voorzitter Raad van Toezicht Programma kennis voor Klimaat
 • – Adviseur Stichting Constant van Gestel Fonds
 • – Voorzitter/Dame van de VOC Kamer “Bouw en Cultuur” van het Scheepvaartmuseum
 • – Lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdams Barok Ensemble
 • – Voorzitter Bestuur Stichting Huygens Tentoonstelling, Stichting Grote Kerk

Nevenfuncties de heer Alberto Romero:

 • – Financieel-economisch directeur Bank van Curaçao en Sint Maarten
 • – Voorzitter Financial Institute
 • – Lid examencommissie voor het Havo en VWO-onderwijs op Curaçao
 • – Penningmeester Raad van toezicht Sint Elisabeth Hospitaal
 • – Secretaris Stichting Roefstra de Gorter
 • – Bestuurslid Fundashon Kontakto

Nevenfuncties de heer Richard Gibson:

 • – Voorzitter Raad van Bestuur Nationale Investerings Bank
 • – President Commissaris Ennia Caribe N.V.
 • – President Commissaris Ennia Caribe Aruba N.V.
 • – President Commissaris Banco di Caribe B.V.
 • – President Commissaris Banco di Caribe Aruba N.V.
 • – Ultimate Benificial Owner Townsgate Road N.V. (handelsnaam: Burger King)
 • – Ultimate Benificial Owner Today Management N.V.
 • – Lid Voortgangscommissie Sint Maarten

 

Zie orginele Staatscourant document:

stcrt-2013-6810 by Knipselkrant Curaçao

Cft ook tegen collectief ontslag

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) heeft, net als adviseur corporate governance SBTNO, aangegeven bezwaren te hebben tegen een collectief of massaal ontslag van commissarissen van overheidsvennootschappen en bestuurders van overheidsstichtingen. Verder lezen

Prognose: tekort van 84,3 miljoen in 2012

Op gewone dienst

prognose-downWILLEMSTAD — Volgens de prognose heeft Curaçao over het jaar 2012 een tekort van 84,3 miljoen gulden op de gewone dienst van de overheidsbegroting. Dat heeft het ministerie van Financiën gerapporteerd aan het Cft (College financieel toezicht) in haar financiele maandrapportage over de maand december. In die rapportage zijn ook de verwachte uitkomsten over 2012 opgenomen. Verder lezen

Cft: Allemaal steentje bijdragen

Kritiek op ambtenaren

cftWILLEMSTAD — Curaçao staat voor grote uitdagingen waaraan iedereen een steentje moet bijdragen. Dat zei Age Bakker, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) gisteren bij een persconferentie. Daarbij luidde de hoofdboodschap dat het Cft in april een positief advies over de begroting 2013 zal geven als er tijdig wordt begonnen met het invoeren van het geplande forse maatregelenpakket. Verder lezen

Cft: April wordt cruciale maand

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) is van mening dat de huidige regering goed op weg is om binnen enkele maanden te voldoen aan alle bepalingen van de aanwijzing, die vorig jaar door de Rijksministerraad werd gegeven. Dat heeft het Cft vandaag tijdens een persconferentie laten weten. Cruciaal is daarbij wel dat de begroting van 2013, die vorige week ongewijzigd werd goedgekeurd door de Staten, in april een positief advies krijgt van het Cft. Verder lezen