Tagarchief: hoogleraar Corporate Finance and Governance

Aruba | Ghandi in Governance

Column Renée van Aller en John de Vries

Minister Yrausquin tijdens het nog lopende debat voor de begroting van 2014 - Foto |  Ariën Rasmijn

Minister Yrausquin tijdens het nog lopende debat voor de begroting van 2014 – Foto | Ariën Rasmijn

Timing is alles moet minister Irausquin hebben gedacht. In 24ora.com van 23 juni 2014 stond dat de regering meer dan 150 miljoen florin in het ambtenaren pensioenfonds APFA stort om zo de ambtenarenpensioenen veilig te stellen.Het was een uitmuntend voorbeeld van een schaamteloze preek voor eigen parochie. De minister laat na te vermelden, dat door het jaren lang niet afdragen van premies de schuld van het Land aan het APFA enorm is toegenomen. De schuld van het Land aan het APFA steeg jaarlijks aanzienlijk volgens de Centrale Bank (CBA). Verder lezen