Tagarchief: Memorie van Toelichting (MvT).

Van der Horst houdt geloof in overleg

Escalatie gebonden aan stringente voorwaarden

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — Minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) was er niet van op de hoogte dat premier Ivar Asjes (PS) vorige week naar buiten zou brengen dat de regering ervoor heeft gekozen om het conflict met de overheidsbonden te laten escaleren. “Ik heb via de media kennis genomen van de uitspraken van de premier.
Ik wil aangeven dat er geen overleg met mij hierover is geweest. Dat verbaast mij en dat vind ik ook jammer. Nu ik weer op kantoor ben, zal ik informatie gaan inwinnen.”
Verder lezen

Wetswijziging voor sneller advies RvA

logo-regering curacao
WILLEMSTAD — De regering heeft aan de Staten een landsverordening ter goedkeuring gegeven waarin het mogelijk wordt dat de Raad van Advies (RvA) ook buiten een vergadering van de RvA een advies vast kan stellen.

 

Advertentie

Verder lezen

Advies RvA moet sneller kunnen

raad van adviesWillemstad – De Raad van Advies (RvA) zal in de toekomst in uitzonderlijke spoedeisende gevallen een advies moeten kunnen uitbrengen, zonder dat dit eerst door de voltallige raad is goedgekeurd. Hier ligt een wetsvoorstel voor op tafel, dat onlangs is toegestuurd aan de Staten.

Advertentie

Verder lezen

AD | Sanctieverordening risicovol

Staten niet zomaar akkoord

omayraWillemstad – De aanpassing van de Sanctielandsverordening brengt risico’s met zich mee die momenteel niet kunnen worden overzien. Dat staat in de Memorie van Toelichting (MvT) van de wijziging in de ‘Sanctielandsverordening’ die gisteren in de Staten is behandeld.

Advertentie

Verder lezen

Cessantiavoorstel een rommeltje

Willemstad – De Raad van Advies (RvA) kan niet akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen in de Cessantia- Landsverordening.
Dat blijkt uit een onlangs aan de Staten aangeboden advies. De Cessantia-Landsverordening regelt een verplichte éénmalige uitkering aan een werknemer bij ontslag buiten zijn toedoen. In het nieuwe voorstel wordt dit uitgebreid naar een uitkering aan werknemers die zelf ontslag hebben genomen.

Advertentie

Verder lezen