Tagarchief: Opinie

Mag dat Nederlandse vingertje nou eens weg?

Door: Gijs van den Heuvel

Gijs van de Heuvel

Gijs van den Heuvel

Als je een tijdje ‘weg’ bent geweest – en het nieuws maar oppervlakkig hebt gevolgd – biedt dat het voordeel dat je de zaken eens van een afstand kunt bekijken.
Dan ziet de toestand in de wereld er ineens anders uit. Een soort helikopterview in plaats van een beeld vanaf de grond, waar je steeds maar een detail van het geheel ziet.
Toegespitst op het Koninkrijk der Nederlanden rijst bij zo’n bovenaanzicht de vraag of de Caribische eilanden politiek wel wezenlijk anders functioneren dan de grote Europese broer Nederland. Verder lezen

Opinie | Vergissing of corrupte rechters?

Met het verwijt ‘beschadiging van de rechtsstaat’ moet men altijd zuinig zijn. De beschikking van de wrakingskamer van 6 januari 2014 is dan toch weer een loepzuiver staaltje van een ‘onder elkaar’-situatie. Niks verzwegen, bijgepoetst of net een beetje mooier gemaakt.

Advertentie

Verder lezen

Staatkundige perikelen van 2012 in de doofpot?

Denker
Het is begrijpelijk dat ex-premier Gerrit Schotte wil komen tot een zogenoemde reformeren van voornamelijk ons verkiezingsstelsel of ons kiesreglement. De wijze waarop zijn kabinet ten val is gebracht en de daarna volgende wijze waarop zijn demissionair kabinet werd gewipt twee maanden voordat de verkiezingen plaatsvonden zit hem terecht, blijkbaar nog zwaar op de maag.

Advertentie

Verder lezen

Ingezonden: Verdacht politicus

Gerrit schotte en Cicely van der Dijs

Gerrit schotte en Cicely van der Dijs

De berichtgeving over de huiszoekingen gisteren – op de internationale dag tegen de corruptie – bij Statenlid en ex-premier Gerrit Schotte (MFK) ging als een lopend vuurtje rond. Binnen no time was het groot nieuws, niet alleen op Curaçao, maar het werd tevens prominent gebracht in de overige delen van het Koninkrijk. Opvallend was dat daarbij met name de Nederlandse online media nogal onzorgvuldig te werk gingen en meldden dat de invallen te maken zouden hebben met de strafzaak Magnus in verband met de moord begin mei op PS-politicus Wiels.
Verder lezen

Inclusie is het sleutelwoord

Door Jeroen Jansen
Dames en heren, goedemorgen. Op de eerste plaats: gefeliciteerd. Want u zit hier. En een heleboel andere mensen niet. Op de een of andere manier bent u uitgenodigd voor dit congres. Misschien wel tot uw eigen verbazing. Of juist helemaal niet. Hoe het ook zij: u maakt deel uit van een bevoorrecht clubje mensen dat mee mag denken over de opbouw van ons Land. Dat is een eervolle taak, lijkt mij. Want ook al zijn wij wereldkampioen in het bekritiseren van ons eigen land: niemand pakt ons af dat we de afgelopen jaren met iets historisch bezig zijn. Wij bouwen een eigen land op. Wie kan dat nou zeggen.

Verder lezen

Column Kunneman | Loon naar werken

Juridische column mr. Frank Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Loon naar werken krijgen betekent dat men een beloning krijgt die is afgestemd op inhoud en zwaarte van de verrichte werkzaamheden. Hoe zit dat bij bestuurders en toezichthouders van ondernemingen en stichtingen? Dat is een lastige vraag. We kennen alle voorbeelden van bestuurders van ondernemingen die zeer hoge salarissen en riante bonussen ontvangen. We kennen ook voorbeelden van bestuurders van stichtingen die jarenlang zeer veel werk verrichten zonder daar enige tegenprestatie voor te ontvangen. Hoe kan dat?
Verder lezen

Column JGD | WHODUNNIT?

By Jacob Gelt Dekker, opinion columnist for Curaçao Chronicle

Jacob Gelt Dekker

By Jacob Gelt Dekker – Opinion Columnist for Curaçao Chronicle

De op Curaçao wonende columnist Jacob Gelt Dekker schetst twee scenario’s voor de moord op de Antilliaanse politicus Helmin Wiels. Was het een huurmoordenaar die politicus Helmin Wiels doodde?
Was het politiek gemotiveerd?
Wraak? Een crime passioneel?
Of een afrekening uit de criminele onderwereld? En was 5-5-5 (de liquidatie vond plaats op 5 mei om 05:00 met 5 kogels) een misplaatste grap of een politieke boodschap? Verder lezen

Opinie | Hof neemt enkele principiële beslissingen

Opinie Mr. Karel Frielink – Hof neemt enkele principiële beslissingen

Mr. Karel Frielink - Het Curaçaose enquêterecht

Mr. Karel Frielink – Het Curaçaose enquêterecht

Hoewel het enquêterecht pas op 1 januari 2012 in Curaçao is ingevoerd, is van die regeling vrijwel direct gebruik gemaakt.
En dat heeft geresulteerd in een voor de praktijk belangrijke beschikking, waarin het Hof over enkele principiële punten een oordeel heeft geveld.
Advocaat Karel Frielink schrijft erover. Verder lezen

Tijd dringt

Minister Josepha van Sociale Ontwikkeling krijgt over twee maanden van de Complementaire AOV Commissie advies over hoe de bezuinigingen op het ouderdomspensioenstelsel AOV en de ziektekostenverzekering zo ingericht kunnen worden dat de pijn voor minderbedeelden het zachtst is.

Tegelijkertijd zegt een andere minister, Jardim van Financiën, dat de bodem van ’s lands schatkist in zicht is en mogelijk al in april wordt bereikt – áls maatregelen uitblijven.

Maatregelen die tot doel hebben de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen. Tot die eerste categorie behoren de hervorming van het onbetaalbaar geworden AOV-systeem en de introductie van een gezondere basisverzekering omdat anders de zorgkosten niet meer kunnen worden gedekt.
Nu al staat vast dat bij ongewijzigd beleid de sociale verzekeraar SVB in augustus de pensioenen niet meer uit reserves – laat staan uit reguliere premies – kan uitkeren.

SVB-tekorten komen automatisch voor rekening van de overheid die wettelijk verplicht is deze met algemene (belasting)middelen aan te vullen.
Maar de overheid komt zelf al tekort.
De problematiek is niet nieuw. Het leidde vorig jaar zelfs tot een aanwijzing van de Rijksministerraad om de openbare financiën van Curaçao, amper twee jaar na het verkrijgen van de felbegeerde autonome status, op orde te brengen.

Na de val en daarna het ontslag van het kabinet Schotte, het aantreden van de tussenregering Betrian en het smeden van een nieuwe coalitie, lag de politieke besluitvorming lange tijd stil.
Alle ogen zijn daarom gericht op het transitiekabinet Hodge, dat zes maanden de tijd heeft gekregen.
Dat de door PS-leider Wiels naar voren geschoven minister Josepha de allerzwaksten in de samenleving wil ontzien, is begrijpelijk en goed, maar daarover moet nú een besluit vallen en niet pas als over twee maanden advies wordt verkregen, met alle vertragingen van dien voor de zich al lang voortslepende wetgevingstrajecten.

Zijn collega minister Van der Horst van Bestuur doet het anders: in zijn onderhandelingen met de ambtenarenbonden over de basisverzekering wacht hij niet totdat er een akkoord is over de ambtenaren, om zo te voorkomen dat het hele pakket vertraging oploopt.
Los van het feit dat hiermee twee soorten burgers worden gecreëerd, gewone mensen en ambtenaren, haalt ook hij niet de noodzakelijke bezuinigingsdoelstelling.

De tijd dringt.
Voor regeerders en voor overheidskas.
Langer dralen kan niet, anders valt straks helemaal niets of niemand te ontzien

Opinie: De school is geen gevangenis

 

De school moet een centrum zijn voor de totale vorming van het kind. Ofschoon ik begrip heb voor de heersende wanhoop ten gevolge van de toenemende misdaad, betekent dit niet dat de school veranderd moet worden in een plaats waar kinderen als misdadigers worden behandeld en de leerkrachten ook nog eens voor politie moeten spelen. De meeste kinderen hebben geen criminele tendensen. Wat wel heel duidelijk moet zijn, is dat er geen wapens zijn toegestaan op school. Als een leerling zich daar niet aan houdt, wordt het kind meteen van school verwijderd; de ouders dragen de verantwoordelijkheid en het kind zal naar een vormingscentrum moeten gaan voor kinderen met een disfunctioneel gedrag. En daar krijgt hij wel een vorming die past bij het potentiële probleem dat hij voor de gemeenschap zou kunnen zijn. Wat er nu plaatsvindt in onze gemeenschap is helemaal niet vreemd als wij in ogenschouw nemen dat in de hele wereld is een enorme golf van geweld gaande is. Het voorbeeld van wat er buiten onze grenzen plaatsvindt, wordt hier weerspiegeld onder andere in het verbaal geweld van onze gezagsdragers die het goede voorbeeld behoren te geven. Dan is er vaak het verkeerde voorbeeld dat het kind thuis krijgt omdat de sociale omstandigheden belastend zijn. Zo bestaat meer dan 40 procent van de gezinnen uit één ouder, leeft meer dan een derde deel in armoede en worden zowel moeder als kind regelmatig fysiek misbruikt. De schooltijden zijn er de oorzaak van dat zeer veel kinderen zonder ouderlijk toezicht thuis zijn van ’s middags tot ’s avonds. Deze kinderen wonen in wijken met ernstige problemen, waar er geen samenhang is, geen respect voor ouderen, waar er geen saamhorigheid is, waar de misdadiger wordt gekweekt en de buurt terroriseert en niemand een klacht durft in te dienen. En, ten slotte, is er een schoolprogramma dat niet strookt met de sociaaleconomische en culturele realiteit, noch met de hedendaagse technologische ontwikkeling, en wat nog erger is, waar het kind niet de holistische vorming krijgt die bijdraagt tot de algehele ontwikkeling van het menselijk potentieel om zodoende een evenwichtig, sociaal voelend mens te worden met empathie voor zijn naaste, spiritueel ontwikkeld en met een lerende houding. Zolang wij ons niet bewust zijn van deze tekortkomingen zal de misdaad blijven toenemen, en straks zullen de rijken achter hoge muren met prikkeldraad wonen en hun boodschappen en hun ontspanning in beschermde locaties doen. Zo zal onze gemeenschap uit twee soorten mensen bestaan: zij die in een criminele woestijn leven en zij die in een kunstmatig paradijs verblijven. Ik uit mijn bezorgdheid al heel lang en anderen met mij. Het is niet productief zondebokken aan te wijzen. Wat ik wil doen is aangeven wat we wel moeten doen en niet morgen, maar vandaag, meteen, indien wij nog op tijd willen zijn om deze negatieve ontwikkelingen een halt toe te roepen. Is stel voor te beginnen met nascholing van alle leerkrachten opdat ze een holistische vorming kunnen toepassen. Dit betekent dat zij moeten leren probleemkinderen te ontdekken via psychologische ingrepen, leren hoe didactische werkvormen te gebruiken om empathie, sociaal communicatieve vaardigheden bij te brengen, en het kind te stimuleren om creatief te denken om tot originele oplossingen te komen. Disfunctionerende ouders moeten speciale cursussen krijgen aangeboden na het werk en in de weekeinden, om hen te leren hoe hun kinderen op te voeden. Het concept van de hele dag school moet ingevoerd worden met meer experts om te helpen met de holistische vorming van het kind. Begin meteen met verplichte bij- en nascholing van schoolverlaters die al met de politie in aanraking zijn gekomen, want dit is het meest acute probleem. Start met een grote en indringende actie om de gemeenschap te leren zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor huis, tuin, straat en buurt en zijn morele verplichting om informatie door te geven over criminele figuren of over fysiek geweld in gezinnen. Zonder de medewerking van de gemeenschap, staat de overheid machteloos. En kan men geen hulp bieden. Ik hoor u al zeggen: ,,Jopi, hou op met dromen.” Laat me dit dan stellen: we hebben genoeg capabele mensen die wel degelijk de bijscholing kunnen geven die ik reeds genoemd heb. En ze hebben deze kennis en vaardigheden al overgedragen aan zo’n 60 professionelen in het onderwijs en sociale dienstverlening. En ze kunnen hiermee doorgaan met steun van de overheid. En kom me nou niet vertellen dat er geen geld is, wanneer er wel geld is om overal naar toe te gaan, in dure hotels te blijven en honderden guldens daggeldvergoeding op te strijken, terwijl mensen onterecht op non-actief gesteld worden, maar ondertussen wel doorbetaald worden en anderen in hun plaats worden benoemd en krankzinnige bedragen worden betaald voor accountantsonderzoeken, waarvan de uitslag bij voorbaat bekend is. Vertel me niet dat er geen geld is, want je beledigt mijn intelligentie en die van vele anderen. Geloof me, als er niet geïnvesteerd wordt in de vorming van ons menselijk kapitaal, zal ons land verloren zijn. En om dit te voorkomen zal het geld ergens vandaan moeten komen. Ik hoop dat er nog meer mensen hun mening zullen geven, want ik ga ervan uit dat ik echt niet alles weet. Samen moeten we dit klaren.

Door: Joseph ‘Jopie’ Hart

Wie zich brandt, moet op de blaren zitten

 

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst straatvraag NIEUWS KRO Dean Rozier Curaçao Brandpunt  Straatvraag" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Of je het wel of niet een goede reportage vond: het KRO-programma Brandpunt liet aardig wat stof opwaaien. MFK-fractieleider Dean Rozier vond onder andere dat de reportage voor een slecht imago zorgt met alle gevolgen van dien. Versgeperst.com vroeg of jij het hiermee eens bent.

Charlie (36) is blij dat er in Nederland aandacht is besteed aan de politieke situatie op Curaçao. “Eindelijk! Nederland slaapt een beetje als het gaat om Curaçao. Ja, sommige politici stellen weleens Kamervragen, maar de huidige situatie op ons eiland is niet bekend bij het grote publiek. Ik hoop dat het wat losmaakt.”

Meer tijd

Ook de 40-jarige Jason is blij dat er aandacht is voor de problemen rondom de screening van het huidige kabinet en de Veiligheidsdienst op Curaçao. Al had hij wel wat meer verwacht van het programma. “De Nederlandse journalisten hadden er veel meer tijd aan moeten besteden. De reportage had minstens een uur of langer moeten zijn. Een groot gedeelte van Curaçao hield gisteren zijn adem in bij de uitzending, maar het duurde maar een kwartiertje!” Volgens Jason zorgt de uitzending niet voor een slecht imago, maar de regering. “Zij hebben dit zelf veroorzaakt.”

Last

Ghyslaine (45) ziet wel in waarom Rozier zich zorgen maakt. “Ik begrijp dat sommige mensen iets proberen te bereiken door onze politieke misstanden wereldkundig te maken, maar we moeten ook verder denken. Dit kan ook toeristen, die vooral uit Nederland komen en buitenlandse investeerders afschrikken. Daar zullen we langer last van ondervinden.” Haar zus Alicia (43) is het met haar eens. “Straks krijgt die vent van de PVV zijn zin en komt er een reisverbod vanuit Nederland, door deze berichtgeving.”

Rotzooi

Willem (51) heeft een duidelijke mening en haalt de Nederlandse spreekwoorden uit de kast. “Wie zich brandt, moet op de blaren zitten. Deze regering heeft deze rotzooi zelf veroorzaakt, maar als ze ermee geconfronteerd worden gaan ze piepen. Nee, boontje komt om zijn loontje!”