Tagarchief: Vakbonden

Onrust bij Aqualectra

aqualectra

Onrust bij Aqualectra

WILLEMSTAD – Het is onrustig bij Aqualectra. Het noodlijdende energiebedrijf moet fors bezuinigen, maar vindt de vakbonden op zijn weg.

Als die niet mee willen werken, volgt er waarschijnlijk ontslag voor een deel van de werknemers. Vanmiddag vergaderen de bonden met het personeel om te zien hoe er nu verder moet worden gegaan. Verder lezen

Regering houdt optie open voor escalatie in begroting

Regering komt met gedragscode

De regering stelt wederom dat zij ‘in het algemeen belang’ zonodig het escalatieproces zal activeren in de onderhandelingen met de vakbonden

WILLEMSTAD — De regering stelt wederom dat zij ‘in het algemeen belang’ zonodig het escalatieproces zal activeren in de onderhandelingen met de vakbonden over enkele maatregelen op het gebied van personeelskosten.

Dit staat te lezen in de eerste begrotingswijziging voor het huidige begrotingsjaar die naar de Staten is gestuurd.

Het College financieel toezicht heeft geconstateerd dat de meerjarige sluitendheid van de begroting gevaar loopt vanwege vertragingen in de implementatie van enkele maatregelen op onder andere het gebied van personeel. Verder lezen

Beperkte ruimte landsbemiddelaar

Aqualectra wil referendum houden onder personeel

aqualectra-150x1501.jpgWillemstad – Landsbemiddelaar Randolph ‘Dois’ Gijsbertha is door de directie van Aqualectra benaderd om een referendum onder het personeel te houden, maar vooralsnog kan de bemiddelaar slechts het voorwerk doen omdat de bonden een rechtszaak tegen het bedrijf willen aanspannen.

Advertentie

Verder lezen

Rechtszaak Aqualectra

aqualectra-150x1501.jpgWillemstad – De drie vakbonden die werknemers bij Aqualectra vertegenwoordigen, SEU, STK en STKo stappen naar de rechter om het bedrijf te dwingen zich te houden aan de regelingen die nog voortvloeien uit de oude cao die op 31 december van vorig jaar eindigde.

Advertentie

Verder lezen

Werknemers moeten geen tweederangsburgers worden

Minister Etienne van der Horst (tweede van links, Pais) was ook aanwezig.

Minister Etienne van der Horst (tweede van links, Pais) was ook aanwezig.

WILLEMSTAD — Het proces om de economie nieuw leven in te blazen moet er niet toe leiden dat de meest kwetsbare werknemers op het eiland tweederangsburgers worden. Dit was de centrale boodschap in de toespraak van Abvo-voorzitter Wendy Calmes tijdens de nieuwjaarsborrel van de ambtenarenvakbond, die gisteren werd gehouden en waarin hij stilstond bij onder meer de gesprekken die op dit moment gaande zijn tussen ambtenarenbonden en de overheid.

Advertentie

Verder lezen

Bonden niet te spreken over memo Van der Horst

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — De lokale overheidsbonden zijn niet te spreken over het interne memo, dat minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) op 19 november naar alle ambtenaren heeft gestuurd. In het memo legt Van der Horst uit waarom er maatregelen nodig zijn om tot structurele besparingen te komen op de personeelskosten van de overheid.

Advertentie

Verder lezen

Regering waarschuwt voor mogelijkheid crisisheffing

In intern memo aan alle ambtenaren:

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — Als er nu geen maatregelen worden genomen om de personeelskosten van de overheid structureel te verlagen, dan zal de regering gedwongen zijn andere maatregelen te nemen, zoals het aanpassen van het salarissysteem voor ambtenaren of een tijdelijke heffing op lonen van overheidspersoneel. Dit laat minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) weten in een intern memo dat naar alle ambtenaren is gestuurd.

Advertentie

Verder lezen

Niets doen geen optie

Van der Horst: Aanpassen secundaire arbeidsvoorwaarden onvermijdbaar

bezuinigenWillemstad – De bezuinigingsmaatregelen die voor het ambtenarenapparaat zijn voorgesteld, zijn onvermijdbaar en moeten voorkomen dat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van een zogeheten crisisheffing, waarbij ambtenaren, zoals het geval was in de jaren tachtig, een deel van hun salaris in moeten leveren.

Advertentie

Verder lezen

Unaniem ‘Nee’ tegen bezuinigingsplannen

Ambtenaren massaal naar info-ochtend

SEU-voorzitter Errold Bishop kwam vanochtend steun betuigen aan de vakbonden en hun leden.

SEU-voorzitter Errold Bishop kwam vanochtend steun betuigen aan de vakbonden en hun leden.


WILLEMSTAD — Ambtenaren hebben vanochtend resoluut nee gezegd tegen de overheidsplannen om op hun arbeidsvoorwaarden te bezuinigen. Deze ambtenaren en ook het onderwijzend personeel hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van de zeven vakbonden om aanwezig te zijn tijdens een informatieochtend. Sitek-voorzitter Darius Plantijn was duidelijk naar de leden toe: Dit is de laatste keer dat we samenkomen om hierover te vergaderen. De volgende stap is actie.

Advertentie

Verder lezen

Kosten van apparaat ondraaglijk

MuntgeldWillemstad – In een schrijven betuigt Partido PAIS zijn steun aan minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening voor de implementatie van de bezuinigingsmaatregelen onder de ambtenaren.
Verder lezen

Massale vergadering vakbonden

Darius ‘Lio’ PlantijnWillemstad – Zeven overheidsvakbonden zullen vanochtend onder werktijd vergaderen over mogelijke maatregelen van de overheid. Sitek adviseert ouders hun kinderen thuis te houden.
Verder lezen

Bonden verwachten massale opkomst

BondenWILLEMSTAD — De zeven vakbonden die een alliantie hebben gevormd tegen de voorgenomen maatregelen van de overheid tegen het ambtenarenapparaat, rekenen op een massale opkomst morgen. Zij hopen op meer dan 2000 ambtenaren. Dan wordt er een informatieochtend gehouden voor alle ambtenaren en overheidsgepensioneerden. Mogelijk worden de werknemers van overheids-nv’s ook uitgenodigd.
Verder lezen

VBC: Publieke sector moet steentje bijdragen

VBC-PerslogoWILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt de reactie van overheidsvakbonden op de regeringsvoorstellen om als overheid te bezuinigen op personeelslasten ‘voorspelbaar’. De zeven vakbonden die overheidspersoneel vertegenwoordigen hadden eerder aangekondigd om morgen te gaan staken middels een vergadering onder werktijd.
Verder lezen

Overleg regering en bonden van start

overlegWILLEMSTAD — Overheidsvakbonden Abvo, Napb, STrAF en SAP voeren vanmiddag met minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) overleg over ‘voorgenomen maatregelen’ van de regering over het overheidspersoneel. Het is de bedoeling dat de regering vandaag officieel haar maatregelen aan de vakbonden zal presenteren.

Advertentie

Verder lezen

SEU zegt gezamenlijke cao-bijeenkomst af

Errold BishopWILLEMSTAD — SEU, de vakbond voor het stafpersoneel van Aqualectra, is gistermiddag niet komen opdagen bij de presentatie van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met de directie. Dat bevestigt Errold Bishop, voorzitter van SEU.

Advertentie

Verder lezen

AAV wint van bond

Drie procent loonsverhoging geen must

rechtbankWillemstad – De vakbond Algemene Werknemersverenigi ng Curaçao (AWVC) heeft een rechtszaak tegen de Antilliaanse Aannemersverenigin g Curaçao (AAV) met daaronder specifiek negen bij naam genoemde bedrijven, verloren.

Verder lezen

Uitspraak kort geding SGTK 19 november

WILLEMSTAD — De rechter doet op 19 november uitspraak in het kort geding dat vakbond SGTK tegen aannemersvereniging AAV heeft aangespannen.
Inzet van het kort geding is het feit dat volgens de vakbond, die opkomt voor personeel van aannemersbedrijven die op het Isla-terrein werkzaam zijn, de aannemersvereniging zich niet aan afspraken, vermeld in de cao, heeft gehouden.

Advertentie

Verder lezen

NAPB haalt uit naar SAP

NAPB vs SAP

Veel agenten namen vanochtend deel aan de algemene vergadering van de NAPB.

WILLEMSTAD — Het NAPB-bestuur hield vanochtend op verzoek van 36 leden een algemene vergadering over de diverse plannen voor het Korps Politie Curaçao (KPC). De agendapunten waren onder andere de incorporatie van de agenten van uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (voorheen SKS), de incorporatie van burger-ambtenaren in het Korps Politie Curaçao en de carrièremogelijkheden van de ambtenaren binnen het korps. Daarnaast besprak de bond de misstanden van de (politie) vakbond SAP. De vergadering werd gehouden in het recreatiecentrum Suffisant.
Verder lezen

Sitek komt op voor jubilarissen

Sitek vraagt ophelderingWILLEMSTAD — Onderwijsvakbond Sitek springt in de bres voor docenten die in het afgelopen schooljaar hun jubileum hebben bereikt, maar geen gratificatie hebben ontvangen. Docenten die nog op hun geld wachten kunnen hun naam aan Sitek doorgeven. Met deze concrete gevallen hoopt de vakbond snel een oplossing bij het ministerie van Onderwijs te bewerkstelligen.

Advertentie

Verder lezen

Vakbonden beraden zich over alternatieven

topoverleg op 25 en 26 oktober

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden verenigd in de Komishon Aliansa Sindikal (KAS) organiseren op vrijdag en zaterdag 25 en 26 oktober een overleg over de publieke sector in de UNA. Dit topoverleg dat door meer dan 200 ambtenaren zal worden bijgewoond heeft tot doel alternatieven te presenteren voor de plannen van de overheid om op haar personeelskosten te bezuinigen.

Advertentie

Verder lezen

Sitkom-leden ratificeren verkiezingsuitslag

uts-smallWILLEMSTAD — Leden van UTS-vakbond Sitkom hebben gistermiddag in een algemene ledenvergadering de uitslag van de bestuursverkiezingen van 19 augustus van dit jaar geratificeerd. Deze ratificatie was nodig in verband met de gerechtelijke strijd die de UTS-leiding voert om de legaliteit van het Sitkombestuur aan de kaak te stellen.

Advertentie

Verder lezen

Bonden en overheid bereid te praten

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden en de regering zullen de komende periode in gesprek met elkaar blijven. Dit is vanochtend overeengekomen tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van de overheidsvakbonden Abvo, NAPB, STrAF en SAP en de Raad van Ministers (RvM). Verder lezen

Overleg overheidsvakbonden

WILLEMSTAD — De dagelijkse besturen van overheidsvakbonden Abvo, NAPB, STrAF en SAP komen vanmiddag om drie uur bijeen om te praten over mogelijke maatregelen die de regering wil nemen, die vergaande gevolgen kunnen hebben voor de rechtspositie van ambtenaren in dienst van het land Curaçao. Verder lezen

Overheidsvakbonden dreigen met acties

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden zullen niet accepteren dat de regering aan hun arbeidsvoorwaarden komt of dat er getornd wordt aan het overlegplatform CGOA. Dit stelt Abvo-voorzitter Wendy Calmes. De vakbonden, die opkomen voor de rechten van ambtenaren, zullen volgende week een spoedvergadering beleggen, waarin een besluit zal worden genomen over de te nemen stappen. Volgens Calmes zullen er hoe dan ook acties komen. Verder lezen

Overleg bonden en korpschef

.

.

WILLEMSTAD — De politiebonden SAP, NAPB en Abvo zaten gistermiddag om de tafel met minister van Justitie Nelson Navarro.
Volgens NAPB-voorzitter Ronaldo Abrahams is de vergadering in een goede sfeer verlopen en is afgesproken dat er meer vergaderingen met de minister volgen, alsmede een volgende week met korpschef Marlon Wernet zelf. Verder lezen

Verkiezingen bestuur NAPB

WILLEMSTAD — Politiebond NAPB kiest op woensdag 3 april een nieuw bestuur. Tussen acht uur ‘s ochtends en vijf uur ‘s middags hebben de leden van de politiebond de kans om hun stem uit te brengen. Zeker is dat voorzitter Ronaldo Abraham terug zal keren als voorzitter. Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld. Verder lezen

Abvo geschokt door APC-cijfers

WILLEMSTAD — De Abvo-leiding is negatief verrast door de cijfers die afgelopen donderdag door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) zijn gepresenteerd over de gevolgen van de aanpassing van de Algemene Ouderdomsverzekering (aov) voor het overheidspersoneel.

“We zijn geschokt over wat wij te zien kregen. Er is niet goed nagedacht over de gevolgen van deze wet. Daar moet nu snel werk van worden gemaakt”

, aldus Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Verder lezen

CGOA praat verder over aov

oude van dagen

WILLEMSTAD — Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) komt vandaag bijeen om verder te praten over de gevolgen van de aanpassing van de Algemene Ouderdomsverzekering (aov).
Het betreft hierbij een voortzetting van een bijeenkomst die vorige week plaatsvond. Verder lezen

Vakbonden ontevreden over korpsleiding

politie-curacaoWILEMSTAD — Er bestaat onvrede over het beleid binnen het Korps Politie Curaçao.
De voorzitter van politievakbond NAPB, Rolando Abrahams, heeft vorige week per brief geklaagd over het beleid bij de minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais).

De minister is ook in afwachting van een brief van de vakbond SAP over het vermeende slechte beleid. Verder lezen

Abvo: Maak haast met reparatiewet

bril WILLEMSTAD — De beslissing van de regering om brillen en tandheelkundige zorg uit het pakket van de basisverzekering ziektekosten (bvz) te laten is een grote abusu (schandaal). Dit stelt Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Verder lezen