Tandarts en bril gratis voor ouderen

Knipselkrant Curaçao www..infoOok lagere bvz-premie indien ambtenaren meedoen

Willemstad – Gepensioneerden krijgen de bril en het bezoek aan de tandarts volledig vergoed, zo is door de ministerraad besloten.

Advertentie

Daarvoor wordt de basisverzekering ziektekosten (bvz) aangepast, meldde minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Pueblo Soberano) van Gezondheidszorg deze week.
De ‘reparatie’ was nodig na heftige kritiek van 60-plussers.
De komende dagen zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de bekendmaking in de media plaatsen met uitleg van de exacte, gewijzigde regeling, die al wel per direct in werking is getreden.
Whiteman werkt verder ook aan verlaging van de te betalen bvz-premie voor de categorie ouderen. Mede daarvoor is het wel noodzakelijk dat ook ambtenaren onder de nieuwe bvz zullen vallen, namelijk om de basis van de ziektekostenverzekering uit te breiden.
Dit laatste is een heikel punt en tot nu zijn vrijwel alle burgers van Curaçao wettelijk verplicht bvz-verzekerd, maar geldt dit (nog) niet voor overheidsdienaren.
Whiteman gebruikte zijn persconferentie om kritiek van de oppositie – met name MFK van oud-premier Gerrit Schotte en voormalig minister Jacinta Scoop-Constancia belast met Volksgezondheid – te pareren.
De huidige regering zou volgens de oppositie in de Staten onmenselijk en te rigoureus te werk gaan bij de begin dit jaar mede onder druk van de aanwijzing van de Rijksministerraad doorgevoerde bvz, dat dan ook vooral een bezuiniging en beheersing van de ziektekosten van de SVB (lees: overheid) beoogt.
Maar de bewindsman wijst erop dat de basis voor de besluitvorming al dateert van oktober 2011, toen de toenmalige regering Schotte instemde met de vergaande maatregelen in het kader van de basisverzekering.
Daar maakte PS toen overigens wel deel van uit.
Bovendien zijn besluiten van toen, bijvoorbeeld ten aanzien van de receptregelvergoeding en de eigen bijdrage van verzekerden/patiënten, later afgezwakt.
Aldus Whiteman.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *