Taxlive | Invoering beroep in cassatie in belastingzaken in Caribische delen Koninkrijk

belasting

Invoering cassatie in belastingzaken in Caribische delen Koninkrijk

Per 1 juli 2016 is beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk tegen uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Hiertoe treden enkele artikelen in de Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba per die datum in werking. De bepalingen zijn onderdeel van de in 2010 tot stand gebrachte Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de nieuwe landen (Raron).

Om deze onderdelen in werking te kunnen laten treden, moest eerst in de Caribische delen van het Koninkrijk de mogelijkheid van hoger beroep in belastingzaken tot stand worden gebracht. Die operatie is inmiddels voltooid. In Aruba is hoger beroep in belastingzaken mogelijk sinds 1 januari 2015, in Bonaire, Sint Eustatius en Saba sinds 30 juni 2015 (V-N 2015/22.5), in Curaçao sinds 1 januari 2016 en in Sint Maarten sinds 30 april 2016.

Bron: Taxlive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *