Tegemoetkoming voor gepensioneerden SVB

In kosten bril en tandheelkundige zorg

tandartsWILLEMSTAD — De vergoeding voor bril- en tandartskosten voor gepensioneerden die bij de SVB zijn ingeschreven is niet langer verbonden aan een inkomensgrens. Daar is de Raad van Ministers (RvM) gisteren mee akkoord gegaan. Alle gepensioneerden die onder de basisverzekering ziektekosten (bvz) vallen kunnen binnenkort aanspraak maken op een tegemoetkoming voor een nieuwe bril of tandheelkundige kosten.

Advertentie

Kunnen we eindelijk een bril halen meiske.

Kunnen we eindelijk een bril halen meiske.

Voorheen konden alleen on- en mindervermogenden en gepensioneerden met een inkomen onder 3500 gulden per maand gebruik maken van de regeling voor bril- en tandartskosten.
Dit kwam neer op een groep van 30.000 mensen, zegt minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS).
Het totale gepensioneerdenbestand bij de SVB is 34.000. Dus voor zo’n 4.000 gepensioneerden moest de minister nog voor een oplossing zoeken.
Door interne bezuinigingen bij de SVB en andere acties is het gelukt om ook voor deze groep het verstrekkingenpakket van de bvz uit te breiden.
Het besluit van de RvM moet nog door het ministerie van Financiën worden getoetst.
Desondanks verwacht minister Whiteman dat het besluit binnen anderhalve week kan worden uitgevoerd.
De ziektekostenpremie voor gepensioneerden bedraagt 10 procent.
Belangengroepen voor gepensioneerden vinden dit disproportioneel hoog in vergelijking met werkenden die slechts 3 procent van hun bruto inkomen afdragen.
De bvz is in februari jongstleden in werking getreden.
De discussie over de noodzaak van reparatiewetgeving speelt vanaf het moment dat de wet eerder dit jaar door de Staten werd aangenomen.
Al in deze eerste ronde gaf de minister aan dat er behoefte was aan reparatiewetgeving om zo de ongewenste gevolgen van de wet op te kunnen vangen.
Inmiddels zijn er al zes maatregelen genomen om de bvz te repareren.
Het gaat hierbij om het vergoeden van melk voor pasgeborenen, ziekentransport, maar ook het onderbrengen van gezagdragers onder de bvz.
Gezien de verschillende aanpassingen die uitgevoerd moesten worden, is besloten dat er een totaal nieuwe verzekering moet komen.
Dit moet volgens Whiteman een algemene ziektekostenverzekering (azv) worden voor het gehele volk.
Over twee jaar moet de wetgeving hierover klaar zijn.
De wet basisverzekering ziektekosten is volgens verschillende ouderengroepen in strijd met diverse internationale verdragen zoals:

  • het Internationaal verdrag voor Economische, Sociale en Culturele rechten,
  • het verdrag van de International Labor Organisation dat de sociale zekerheid regelt en
  • het eigen ministerieel besluit van de basisverzekering.

Volgens de groepen is de toegang tot de gezondheidsvoorzieningen ongelijk.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *