Tegenslag glossyplan van Marvelyne Wiels

Tegenslagen bij glossyplan van Marvelyne Wiels

Tegenslagen bij glossyplan van Marvelyne Wiels

Den Haag – Het plan van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) om een glossy magazine uit te geven, heeft opnieuw met tegenslag te kampen.

Nog voor de verschijning van de eerste editie heeft hoofdredacteur Ronnie Martina zich uit het project teruggetrokken.

De gepensioneerde Martina die 24 jaar lang voorlichter is geweest van het Antillenhuis werd begin dit jaar door Wiels benaderd met het verzoek het concept te ontwikkelen voor een blad waarmee zij het negatieve imago van Curaçao in Nederland wil oppoetsen. Na afloop van het aanvankelijk 3 maanden durende contract heeft Martina er van af gezien bij het project betrokken te blijven.

,,Ik heb mijn best gedaan en iedereen was blij, maar om redenen die ik voor mij wil houden, heb ik het aanbod voor verlenging van mijn contract afgeslagen”, aldus Martina.

Volgens ingewijden is dat besluit ingegeven doordat Wiels haar stempel te veel op de inhoud drukt. Martina wil dat niet bevestigen, maar wijst er wel op dat in de 24 jaar dat hij eindredacteur van de Antilliaanse Nieuwsbrief was dat blad nooit is gebruikt voor politieke propaganda. Curaçao Precious zoals het full colour magazine moet gaat heten, had op 1 april gelanceerd zullen worden, maar die datum werd niet gehaald.

Er ontstond vertraging omdat de Gevolmachtigde minister enkele malen terugkwam op eerder genomen beslissingen. Ook was er gedoe over het zonder toestemming gebruiken van een portret van de Curaçaose zangeres Kris Berry op de cover van een dummy.

Voor dat laatste heeft het Curaçaohuis via een mededeling op de website publiekelijk zijn excuses aangeboden.

,,Daar had ik niets mee te maken”, benadrukt Martina. ,,Zoiets zou mij met mijn ervaring nooit overkomen zijn. Ik heb er sinds 1 april niks meer mee te maken en wil er ook niks meer mee te maken hebben. Ik heb mijn werk als adviseur gedaan en daarmee klaar. Het enige dat ik er nog over wil zeggen, is dat het een prachtig blad kan worden.”

Voor verdere vragen over het magazine verwijst hij naar voorlichter van het Curaçaohuis Jassir de Windt die nu als projectleider optreedt. Het streven om het blad alsnog rond 1 mei te presenteren is eveneens te optimistisch gebleken. Oorzaak is een gebrek aan kopij om de geplande 24 pagina’s te vullen. Op de vraag wanneer het eerste nummer van Curaçao Precious dan wel zal verschijnen, antwoordt de voorlichter: ,

,Er is nooit door het Kabinet een officiële verschijningsdatum aangekondigd; wanneer de eerste editie gepubliceerd is, zult u zonder meer hierover geïnformeerd worden.”

Over het plotselinge terugtreden van Martina zegt De Windt dat ‘over personeelskwesties door het Kabinet geen uitspraken in de media worden gedaan’. Over het verlies van een zo ervaren kracht maakt de nieuwe bladmanager zich geen zorgen:

,,De heer Martina heeft tot aan zijn pensionering zijn functie op voortreffelijke wijze uitgeoefend. Nadien hebben verschillende medewerkers in de afgelopen jaren de desbetreffende functie naar behoren bekleed.”

Bron: Antilliaans Dagblad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *