Tekort fondsen bij SVB

ZV/OV-fonds 72 miljoen in de min
AOV/AWW komt 126 miljoen tekort

Willemstad – De Sociale Verzekeringsbank SVB heeft de periode van 10-10-’10 tot en met het jaar 2011 afgesloten met aanzienlijke tekorten.

Het resultaat van de gezamenlijke ZV/OV-fondsen (ziekte- en ongevallenverzekering) vertoont een tekort van 72 miljoen gulden.
Het totale resultaat van de AOV/AWW-fondsen (ouderdomspensioen en weduwen- en wezenverzekering) vertoont een tekort van 126 miljoen.
Over genoemde periode kende de SVB wel een positief beleggingsresultaat van bijna 21 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 dat SVB-directeur Philip Martis gisteren aan minister Jacinta Scoop-Constancia (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft aangeboden.
De medische kosten over deze periode bedroegen 205,5 miljoen.
Aan ziekengeld (loonderving) werd 27,4 miljoen uitgekeerd. Het gemiddelde aantal ZV-verzekerden voor de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 was 88.085.
De gemiddelde medische kosten per verzekerde gedurende deze periode komt daarmee uit op circa 1.903 gulden.
De verhoging van de tarieven bij de zorggebieden instellingen en medisch specialisten hebben volgens de SVB hun ‘doorwerking gekend’ in de kosten van de ZV/OVfondsen.
Aan zorginstellingen is in dit verlengd verslagjaar 68,7 miljoen uitbetaald en aan medisch specialisten 25,3 miljoen.
Andere zorgcategorieën die een substantieel deel van de middelen van de ZV/OV-fondsen verbruiken, zijn apotheken (52,4 miljoen) en medische uitzendingen (17,8 miljoen).
In de afgelopen periode hebben belangrijke categorieën zorgaanbieders, zoals het ziekenhuis Sehos, de huisartsen en de medisch specialisten tariefsverhogingen toegekend gekregen, hetgeen ‘een aanzienlijk effect’ heeft gehad en zal blijven hebben op het resultaat van het ZV/OV-fonds. ,,Anderzijds blijft een verhoging van het premiepercentage uit, ondanks ook de pakketuitbreidingen met medische uitzendingen en kunst- en hulpmiddelen, naast de tariefsverhogingen.”
Voor de ZV/OV-fondsen bedroeg in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 de premie-inkomensgrens 57.174 gulden en vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december vorig jaar 58.484,40.
Het totaalbedrag aan premiebaten (ZV en OV), inclusief boetes, was 207,2 miljoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *