Tekort medisch specialisten is hoofdpijndossier

Knipselkrant Curaçao www..infoWILLEMSTAD — Volgens minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur moet de overheid een actievere rol spelen om het tekort aan medisch specialisten het hoofd te bieden. Dat zei de minister tijdens de begrotingsbehandeling van 2014 in de Staten.

Het eiland kampt met een tekort aan neurologen, longartsen en urologen.
Het wegwerken van de wachtlijsten voor medisch specialisten geeft hoofdpijn.
Dat zei minister Whiteman.
De voorgaande jaren werd er door de vakgroepen binnen het ziekenhuis op gerekend dat ze zelf specialisten uit andere landen zouden aantrekken, waaronder uit Colombia.
Deze mensen blijven meestal voor een korte periode.
Dit jaar is er getracht om een groep Antilliaanse medisch specialisten die in Nederland werkzaam is, aan te trekken.
De vertegenwoordiger van deze groep is zelfs naar Curaçao gekomen om te onderhandelen. Vanuit Curaçao is er om meer flexibiliteit gevraagd omdat ‘wij hier de gulden hebben en geen euro’s’, aldus minister Whiteman.
Uiteindelijk is er geen akkoord bereikt.

Volgens Whiteman moet de overheid een actievere rol spelen om het tekort op te lossen.
Zo zouden functionarissen van het ministerie naar medische centra gestuurd kunnen worden om akkoorden met hen te sluiten voor personeel.
Hetzij via een roulatieschema hetzij via een permanente betrekking.
Ook moeten de specialisten op Curaçao wennen aan een nieuwe werkrelatie met het Sehos. Volgens de minister integreren langzaam aan meer specialisten binnen het ziekenhuis.
Er zijn momenteel twee reacties op de voorloper van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf.
Sommige specialisten bieden weerstand en anderen bekijken de mogelijkheid om hun eigen praktijk op te zeggen en in dienst van het ziekenhuis te gaan.
Daarom moet er volgens de minister meer ruimte worden gecreëerd in de polikliniek en moet er prioriteit worden gegeven aan een nieuwe poli.
De looptijd voor een nieuw ziekenhuis is geraamd op 2,5 jaar.
Desondanks is het volgens Whiteman toch de moeite waard om in een nieuwe polikliniek te investeren zodat de specialisten gecentreerd in het ziekenhuis kunnen worden gehuisvest. Volgens Pais-Statenlid Marilyn Moses komt de schaarste aan specialisten door het zorgcontract dat het ziekenhuis aanbiedt.

Het is niet aantrekkelijk voor specialisten uit Europa om hier te werken omdat ze daar veel meer verdienen”, aldus Moses.

Ook voor specialisten uit Colombia is het niet meer aantrekkelijk om hier te werken.
Medellín heeft ziekenhuizen die booming zijn en werkt hard aan medisch toerisme.
Volgens het Statenlid moet er naar andere mogelijkheden worden gekeken.
Ook naar mogelijkheden om artsen uit andere gebieden aan te trekken.
Ze is dan ook benieuwd naar de gevolgen van de schaarste aan specialisten voor de kwaliteit van de zorg.

Het is een groot probleem als een patiënt vijf maanden moet wachten op een consult met een specialist, terwijl de klacht erom vraagt eerder behandeld te worden”, aldus Moses.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *