Termijn naturalisatie naar 7 jaar

RMR akkoord met wijziging van Rijkswet op Nederlanderschap

logo-nederlandDen Haag – Buitenlanders die Nederlander willen worden, komen daar voortaan pas na zeven jaar rechtmatig verblijf in een van de landen van het Koninkrijk voor in aanmerking. Op dit moment geldt nog een termijn van vijf jaar.

Advertentie

Met dit voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap – aangekondigd in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II – heeft de Rijksministerraad (RMR) gisteren ingestemd op voorstel van staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie. De RMR vindt dat met zeven jaar meer recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat iemand een substantiële periode in Nederland, Curaçao, Aruba of Sint Maarten moet hebben verbleven voordat hij of zij het Nederlands paspoort kan krijgen.
Uit onderzoek blijkt dat de kans op betaald werk en het volgen van een opleiding toeneemt naarmate iemand langer in een van de Koninkrijkslanden woont.
Vaak blijkt op dit moment dat buitenlanders – ook na het vervullen van hun inburgeringsplicht – nog steeds niet volledig participeren in de samenleving.
Nieuwe Nederlanders mogen stemmen bij nationale verkiezingen.
Ook kunnen ze met een Nederlands paspoort eenvoudiger reizen.
Op dit moment moet iemand die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen nog gedurende vijf jaar onafgebroken en rechtmatig in het Koninkrijk hebben verbleven. Verder moet de identiteit van betrokkene aan de hand van documenten zijn vastgesteld, moet het inburgeringsexamen zijn behaald en mag hij of zij geen gevaar voor de openbare orde zijn.
In een persbericht maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie er melding van dat het wetsvoorstel nu de RMR ermee heeft ingestemd voor behandeling naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Of de Staten van de andere landen er ook nog iets over mogen zeggen – het gaat tenslotte om een rijkswet – laat het persbericht in het midden. Volgens artikel 15 van het Statuut zou dat wel het geval moeten zijn:

,,De Koning zendt een ontwerp van rijkswet gelijktijdig met de indiening bij de Staten-Generaal aan de vertegenwoordigende lichamen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.”

Overigens wordt in de tekst van het persbericht uitsluitend gesproken over ‘Nederland’ in plaats van Koninkrijk en worden de andere landen in het geheel niet genoemd.
Bij het ministerie van V&J was gistermiddag niemand aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *