Thodé: ‘Jardim liegt over financiën Curaçao’

Door:  Redactie Versgeperst

Versgeperst.com Versgeperst NIEUWS minister van financien MFK Jose Jardim Curaçao Amerigo Thodé  Amerigo ThodeCURAÇAO – MFK-Statenlid Amerigo Thodé beschuldigt minister van Financiën José Jardim van leugens. Volgens Thodé heeft Jardim opzettelijk een te somber beeld geschetst van de financiële huishouding van het eiland, om diverse bezuinigingen makkelijker door te kunnen voeren.

Dat schrijft hij in een brief die maandag is verstuurd naar de Statenvoorzitter.

“Het is opmerkelijk dat in tegenstelling tot eerdere verklaringen van de minister van Financiën, zoals bijvoorbeeld tijdens de Nationale Dialoog en verschillende andere redes, het financieel rapport van de heer Jardim zelf een heel ander financieel plaatje weerspiegelt”

, vindt Thodé.

“Het desbetreffende rapport geeft aan dat het jaar 2012 afgesloten zal worden met een tekort van 0,3 miljoen gulden, welke minder is dan 0,1 procent van de totale begroting van de regering. Dit tekort resulteert als de som van het voorlopige tekort van 65,3 miljoen gulden op de gewone dienst en een overschot van 65 miljoen op de kapitaaldienst.”

Tekort
In het tekort van 65,3 miljoen gulden zit volgens de MFK-politicus een bedrag van 70,5 miljoen gulden verwerkt dat betrekking heeft op belastingopbrengsten die tot 2012 behoren, maar geteld worden als inkomsten over 2013.
Belastinginkomsten die betrekking hebben op 2012 maar geïnd worden in 2013, worden namelijk geteld als inkomsten over 2013.
Door de Nederlandse regering is er 44,9 miljoen gulden overgemaakt aan opbrengsten uit de BRK-regeling, waar later door Nederland een claim op is gelegd.
De rechter bepaalt nu aan wie het geld toebehoort.
Het Land hoeft het bedrag niet terug hoeft te betalen als de rechter in het voordeel van het eiland beslist, schrijft Thodé.

Curoil
Thodé noemt ook een bedrag van 25,6 miljoen gulden aan achterstallige betalingen op gebied van omzetbelasting en invoerrechten door Curoil.
Ook dit bedrag heeft betrekking op 2012, maar wordt in 2013 geïnd door de staat.
In februari is de eerste termijn overgemaakt door het bedrijf.

“Als gecorrigeerd wordt voor deze puur technisch administratieve verwerking van de belastingopbrengsten van 2012 in 2013, dan resulteert ook het saldo op de gewone dienst in een positief bedrag ter grootte van 5,2 miljoen gulden”

, concludeert het Statenlid.

SVB
Thodé gaat verder:

“Bovendien zit in het gepresenteerde tekort van 65 miljoen gulden op de gewone dienst ook het tekort in de sociale fondsen die beheerd worden door de SVB.
Het voorlopige tekort van de SVB bedraagt 62,8 miljoen gulden.
Dit betekent dat zelfs voordat gecorrigeerd wordt voor de belastingopbrengsten die tot het jaar 2012 behoren, maar ten gunste van 2013 komen, het voorlopige tekort voor meer dan 96 procent bestaat uit het tekort van SVB.
Conform de wet dient de regering dit tekort aan te zuiveren en wordt het daarom geregistreerd als een tekort op de gewone dienst van de regering, ondanks dat de regering deze fondsen zelf niet in beheer heeft”.

Volgens Thodé zou het op zijn plaats zijn als Jardim uitleg geeft waarom de tekorten lager zijn dan hij aanvankelijk beweerde.

Jamaloodin

“De heer Jardim ging zo ver dat hij het Curaçaose volk heeft voorgelogen en gemanipuleerd door valse cijfers te presenteren om het volk te overtuigen dat deze pijnlijke maatregelen doorgevoerd moesten.
De heer Jamaloodin heeft iedereen opgeroepen om rustig de rapporten met de daadwerkelijke cijfers af te wachten.
Dit is nu dus het geval.
De rapporten laten precies zien wat de heer Jamaloodin al maanden geleden heeft aangegeven”

, aldus Thodé.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *