Thodé: Wiels moet aftreden

 

Thodé wil onder andere weten hoeveel mensen het cv hebben ontvangen.

Thodé wil onder andere weten
hoeveel mensen het cv hebben
ontvangen.

 

Willemstad – Parlementariër Amerigo Thodé van oppositiepartij MFK vindt dat de Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels moet aftreden nu ze door onjuiste informatie op haar cv niet langer het vertrouwen van Curaçao verdient.


Thodé schrijft dat in een brief aan premier Asjes waarin hij naar aanleiding van de publiciteit rond het cv van Wiels vragen aan de minister-president stelt.

,,Deelt de minister-president de mening dat mevrouw Wiels op deze manier haar reputatie en geloofwaardigheid te grabbel heeft gegooid en dat de Gevolmachtigde minister in kwestie niet het vertrouwen van het Curaçaose volk verdient en zij ook niet langer geschikt is om de functie te blijven uitoefenen?”

ABN-AMRO-2In het geval de premier op de hoogte is dat de Gevolmachtigde minister verantwoordelijk was voor een project van 73 miljard euro, wil het Statenlid daar graag het bewijs van zien.
Wiels heeft in haar contacten naar de Rijksministerraad en buitenlandse ambassades aangegeven dat zij binnen de leiding van ABN Amro verantwoordelijk was voor een project van 73 miljard euro.

ABN-AMRO-1Asjes krijgt van Thodé de vraag voorgelegd of hij ervan op de hoogte is dat het cv waarin melding wordt gemaakt van het project van 73 miljard euro via het secretariaat naar de Rijksministerraad is verzonden, waarbij de indruk is gewekt dat de informatie betrouwbaar en correct zou zijn.

Het parlementslid stelt ook de vraag of de premier van mening is dat informatie die door de Gevolmachtigde minister aan de Rijksministerraad wordt verstrekt over de gevolgde opleiding, vaardigheden en kennis correct en betrouwbaar moet zijn.
Wiels’ cv zou volgens Thodé onder andere naar de ambassade van Denemarken en Argentinië zijn verzonden; het Statenlid wil weten of de premier daarvan op de hoogte is.

Thodé wil voorts weten hoeveel ministers, burgemeesters, wethouders en ambassadeurs het cv hebben ontvangen.
Volgens de parlementariër moet Asjes publiekelijk zijn excuses aanbieden aan ex-topman Rijkman Groenink van de ABN Amro voor het feit dat Wiels delen uit diens cv kopieerde.
Afgezien daarvan moet Asjes ook excuses aanbieden aan de Rijksministerraad en Mark Rutte in het geval blijkt dat het cv van Wiels incorrecte informatie bevatte.
De informatie die de Gevolmachtigde minister verstrekte ‘is van dien omvang dat het de reputatie en goede naam van Curaçao aantast binnen de Rijksministerraad’. Aldus Thodé.
Het Statenlid vermeldt in zijn brief dat Nederlandse, lokale en internationale media inmiddels al hebben bericht dat Wiels onjuiste informatie heeft verstrekt.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *