AD | Tijdelijk een nieuw bestuur Giro

logo-girobankWillemstad – In verband met de noodregeling die sinds maandag van toepassing is voor de Girobank, is tijdelijk een nieuw bestuur aangesteld bij de bank.

Advertentie

De directie wordt nu gevormd door de bewindvoerders Ersilia ‘Zus’ de Lannooy, Chris Peterson en naar verluidt Rochelle Monte.
Ook de Raad van Commissarissen is aangepast.
Eric Garcia, tot de noodregeling algemeen directeur, maakt nu deel uit van de Raad van Commissarissen samen met Gregory Damoen, Dieudonné ‘Neetje’ van der Veen en Philip Martis.

,,Het instellen van de noodregeling impliceert dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ingevolge eerdergenoemde landsverordening per dezelfde datum alle bevoegdheden van de bestuurders en de commissarissen van de instelling uitoefent”, verklaarde de CBCS begin deze week.

Ondanks verzoeken om nadere informatie, was het gisteren niet mogelijk om van CBCS antwoorden op vragen te krijgen die het Antilliaans Dagblad overigens al dinsdag stelde.
Deze krant had specifieke gevraagd of er bewindvoerders namens de toezichthouder waren aangesteld en zo ja, wie.
De noodregeling voor de Girobank, gevestigd op Curaçao en Bonaire, was dinsdag voor velen het gesprek van de dag. De noodregeling is er vooral ter bescherming van de deposanten (spaarders en depositohouders) en crediteuren van de bank.
De CBCS heeft nu het heft in handen genomen.
De Centrale Bank benadrukt wel dat met het instellen van de noodregeling ‘het functioneren van de Girobank normaal verder zal gaan’.
De noodregeling geeft echter de mogelijkheid interne maatregelen te treffen opdat Girobank weer spoedig voldoet aan alle wettelijke vereisten en regels die op een bank van toepassing zijn.
Er is vooral herkapitalisatie, lees: versterking van het eigen vermogen, nodig.
Een van de vragen die de redactie stelde aan de CBCS is wat gezegd kan worden over de kapitalisatie (het eigen vermogen plus reserves) als ratio; hoeveel het percentage momenteel bedraagt en hoeveel het dient te zijn.
Dit gezien de zinsnede in het persbericht van de Centrale Bank dat de aanvraag van de noodregeling bij het gerecht had plaatsgevonden ‘met name vanwege ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de solvabiliteit van Girobank onder grote druk is komen te staan’.
De Lannooy is vooral bekend als voormalig minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en daarvoor gedeputeerde van Curaçao, maar zij kwam voordat zij bewindspersoon werd van de Girobank vandaan.
Peterson heeft in het verleden vaker als gemachtigde namens de CBCS opgetreden. Monte is al werkzaam bij de bank. Van der Veen en Martis waren al commissaris.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *