Tijdelijk kruithuis achter industrieterrein Brievengat

Het transport vond onder politiebegeleiding plaats.
Het transport vond onder politiebegeleiding plaats.

WILLEMSTAD — Een kruithuis dat dit jaar voor de jaarwisseling als opslagplaats zal dienen voor het vele geïmporteerde vuurwerk, is ‘voor 95 procent gereed en heeft de overheid geen geld gekost’. Dit liet VVRP-minister Earl Balborda (PNP) onlangs nog desgevraagd weten. De minister wilde de locatie vooralsnog niet bekendmaken, maar inmiddels blijkt dat deze zich achter het industrieterrein
Brievengat te bevinden

Advertentie

Dean Anthony Kip, van beroep visser, reed gisteren achter een karavaan van trucks, uitgerust met bordjes waarop ‘gevaar voor explosie’ aangeduid werd en besloot deze, ondanks de aanwezige politiebegeleiding, te volgen.
Hij wist zich vervolgens toegang tot het terrein te verschaffen, ondanks dat er gepoogd werd om hem weg te sturen.

“Tot mijn grote verbazing bevindt het nieuwe kruithuis zich in de directe nabijheid van het industrieterrein.
Wat verderop zijn er ook tal van woonwijken”, aldus Kip.

Hij licht toe dat het kruithuis zich op de weg naar de oude drag-racebaan bevindt, voorbij Wasserij Korsow.
De Amigoe heeft kunnen vernemen dat er bezorgdheid heerst onder de ondernemers die op het bewuste industrieterreingevestigd zijn.

Er was gisteren volop bedrijvigheid op het terrein van het nieuwe kruithuis.

Er was gisteren volop bedrijvigheid op het terrein van het nieuwe kruithuis.

Ook zijn er zorgen over een adequate beveiliging, waarbij deze mensen zich afvragen of die voldoende zal zijn om bijvoorbeeld onbevoegden van het terrein te weren.
Ondernemer Angelo Leañez van de Commissie Veiligheid Seru Lora, sprak onlangs nog ‘zijn frustratie’ uit over het feit dat de overheid de locatie niet prijs wilde geven.

“We hebben in ieder geval te horen gekregen dat het nieuwe kruithuis niet op het industrieterrein aan de Seru Loraweg gevestigd zou worden. Dit tot onze grote opluchting!”, aldus Leañez.

De Commissie Veiligheid Seru Lora werd door verschillende bezorgde ondernemers in het leven geroepen na de explosie van het kruithuis medio december 2012.
De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) in een eerdere reactie tegenover deze krant:

“Het is een bestaand pand dat zodanig, conform de veiligheidsvoorschriften, is aangepast en door de vuurwerkimporteurs is bekostigd.
De benodigde aanpassingen zijn in nauwe samenwerking met de overheid, de desbetreffende uitvoeringsorganisaties van het VVRP-ministerie en de importeurs verricht.
Aangezien de importeurs zelf natuurlijk ook uiterst voorzichtig willen zijn en over ruime ervaring beschikken, zijn hun suggesties ook meegenomen in de aanpassingen om tot een veilige opslagplaats te komen. De overheid heeft verder gefaciliteerd bij de aansluiting van Aqualectra.”

De minister stelt dat er komend jaar gekeken wordt naar een blijvende oplossing voor een kruithuis middels een PPP-constructie.

To Top

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *