TK | Knops: volgens Curacao en Aruba geen sprake van goudsmokkel

Over E-gold op ABC eilanden doet de Nederlandse regering zelf geen uitspraken | NRC

Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 8 februari 2018)

1
Klopt het dat onder het toeziend oog van het leger van Venezuela veel goud wordt gesmokkeld naar Aruba en Curaçao? 1) Zo ja, waarom is dat nooit bekend geworden?

Antwoord:
Het is bekend dat de Venezolaanse mijnbouw (waaronder goudwinning) voor een groot deel in handen is van instanties die vrijwel volledig door het leger gecontroleerd worden. Er worden door de Venezolaanse regering echter geen officiële cijfers gepubliceerd over importen en exporten van delfstoffen, waaronder goud. Contacten met de autoriteiten van Aruba en Curaçao hebben duidelijk gemaakt dat er geen signalen bekend zijn welke de berichtgeving omtrent mogelijke goudsmokkel vanuit Venezuela ondersteunen.

2
Verklaart deze smokkel ook mede de grote export van goud uit Curaçao? 2) Zo nee, waar haalt Curaçao dit goud dan vandaan?

Antwoord:
Curaçao heeft aangegeven dat er geen sprake is van export van goud, maar van doorvoer van goud. Curaçao is daarbij, zoals gesteld, niet op de hoogte van goudsmokkel. De douane van Curaçao toetst bij de doorvoer alle voorgelegde documenten aan de nationale douanewet- en regelgeving.

3
Klopt het dat op Aruba en Curaçao een infrastructuur bestaat om dit illegale goud wit te wassen? Welke financiële bedrijven zijn hierbij betrokken? Waarom is dit nooit geconstateerd door accountants als KPMG?

Antwoord:
De autoriteiten van Aruba en Curaçao zijn niet op de hoogte van illegale activiteiten omtrent eventuele goudsmokkel.

4
Welke instantie zou op Aruba en Curaçao controle moeten uitoefenen op deze illegale activiteiten? Waarom is dit dan niet gebeurd?

Antwoord:
Conform wet- en regelgeving worden controles uitgevoerd door onder andere Kustwacht, douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Er worden daarmee wel degelijk controles uitgevoerd.

5
Vindt deze illegale handel ook plaats via Bonaire en wie is hier verantwoordelijk voor toezicht op en aanpak van deze criminaliteit?

Antwoord:
De Douane op Bonaire, onderdeel van de Belastingdienst Caribisch Nederland, houdt toezicht op de uitvoer, invoer en doorvoer van (illegale en ongewenste) goederen van en naar het eiland. De Douane voert daartoe controles uit aan de lucht- en zeegrens. Tot op heden heeft de Douane op Bonaire tijdens haar toezicht geen goud aangetroffen. Het Openbaar Ministerie BES is verantwoordelijk voor de aanpak van criminaliteit op Bonaire. Er zijn bij het OM BES geen signalen bekend die wijzen op illegale handel in goud via Bonaire.

1) https://www.nporadio1.nl/homepage/7695-grootschalige-goudsmokkel-uit-venezuela
2) https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/cuw/

Bron: Tweede Kamer

Naschrift KKC

Bericht Antilliaans Dagblad van 8 februari 2018

AD | Goudsmokkel via de eilanden stelt niets voor

Den Haag – De smokkel van goud vanuit Venezuela naar of via Curaçao, Aruba en Bonaire stelt weinig tot niets voor. Dat kan worden opgemaakt uit het antwoord van staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP).

,,Contacten met de autoriteiten van Aruba en Curaçao hebben duidelijk gemaakt dat er geen signalen bekend zijn die de berichtgeving omtrent mogelijke goudsmokkel vanuit Venezuela ondersteunen”, aldus de bewindsman. Knops meldt dat het bekend is dat de Venezolaanse mijnbouw waaronder goudwinning voor een groot deel in handen is van instanties die vrijwel volledig door het leger gecontroleerd worden, maar dat de Venezolaanse regering geen officiële cijfers publiceert over importen en exporten van delfstoffen waaronder goud.

Van Raak wilde weten of de omvang van de export van goud uit Curaçao gelieerd is aan de vermeende smokkel: ,,Curaçao heeft aangegeven dat er geen sprake is van export van goud, maar van doorvoer van goud. Curaçao is daarbij, zoals gesteld, niet op de hoogte van goudsmokkel. De douane van Curaçao toetst bij de doorvoer alle voorgelegde documenten aan de nationale douanewet- en regelgeving”, antwoordt de staatssecretaris.

,,De autoriteiten van Aruba en Curaçao zijn niet op de hoogte van illegale activiteiten omtrent eventuele goudsmokkel”, voegt hij eraan toe Knops benadrukt dat er wel degelijk controles worden uitgevoerd:

,,Conform wet- en regelgeving worden controles uitgevoerd door onder andere kustwacht, douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.” Op Bonaire gebeurt dat door de douane. ,,Die voert controles uit aan de lucht- en zeegrens.

Tot op heden heeft de douane op Bonaire geen goud aangetroffen. Bij het Openbaar Ministerie BES zijn geen signalen bekend die wijzen op illegale handel in goud via Bonaire.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *