TK | Het bericht ‘Zowel bajes van Curaçao als Sint Maarten afgekeurd’

Het bericht ‘Zowel bajes van Curaçao als Sint Maarten afgekeurd’

‘Zowel bajes van Curaçao als Sint Maarten afgekeurd’

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Zowel bajes van Curaçao als Sint Maarten afgekeurd’(ingezonden 19 mei 2016)

2016Z09735

1 Kent u het bericht ‘Zowel bajes van Curaçao als Sint Maarten afgekeurd’? 1)

2 In hoeverre herkent u zich in de in dit bericht geschetste situatie van de gevangenis op Curaçao?

3 In hoeverre herkent u zich in de in dit bericht geschetste situatie van de gevangenis op Sint Maarten?

4 In hoeverre bent u het met de onderzoekers van het genoemde rapport eens dat het vrijwel onmogelijk is voor Curaçao en Sint Maarten om de detentiefaciliteiten zonder hulp van buitenaf op de CPT-normen te brengen?

5 Welke rol ziet u hier voor het Koninkrijk der Nederlanden?

6 In hoeverre komt het genoemde evaluatierapport overeen met de daadwerkelijke situatie op Curaçao en Sint Maarten?

1) http://caribischnetwerk.ntr.nl/2016/05/05/zowel-bajes-van-curacao-als-sint-maarten-afgekeurd/

Bron: TweedeKamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *