TK | Kamervragen Van Raak (SP) over protesten Saba eilandraadsleden

Saba Commissioner Bruce Zagers Second Chamber member Ronald van Raak.

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister voor Koninkrijksrelaties over het protest van de eilandraadsleden van Saba

1 Begrijpt u de frustratie van de leden van de eilandsraad van Saba dat zij hun financiën op orde hebben, maar nauwelijks structureel budget krijgen voor het voeren van beleid? (1

2 Deelt u mijn opvatting dat het voor Saba gekozen beleid om het lokale bestuur meer taken zélf te laten uitvoeren ook betekent dat het eiland meer vrij besteedbaar budget moet hebben? Zo nee, waarom niet?

3 Deelt u mijn opvatting dat de politieke stabiliteit en de financiële degelijkheid van Saba ook ruimte biedt voor een eigen beleid t.o.v. Saba, los van het gezamenlijke beleid voor alle drie de BES-eilanden?

4 Bent u bereid in overleg te treden met de eilandsraad van Saba, met als inzet het onderlinge vertrouwen te herstellen?

5 Bent u bereid als coördinerend minister te bezien hoe wij Saba meer vrij besteedbare middelen en beleidsvrijheid kunnen geven?

(1 https://www.thedailyherald.sx/islands/92319-members-walk-out-of-island-council-to-protest-lack-of-structural-funds

Een Reactie op “TK | Kamervragen Van Raak (SP) over protesten Saba eilandraadsleden

  1. Àbraham Mossel

    Van Razón is net Ale den tredrop hijo hasta met all’s kantén Mee als het hem en de losers partij als het maar stemmetjes opbrengt. de losers draait echt met all’s wind richtingen mee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *