TK | Vragen over oproep visumplicht voor Venezolanen

Tweede Kamerlid André Bosman constateert dat de CBA andere prognoses heeft dan de regering en het College Aruba financieel toezicht (CAft)

Vragen Ten Broek en Bosman (VVD) over de oproep van een Arubaanse minister om een visumplicht voor Venezolanen in te voeren

Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties over de oproep van een Arubaanse minister om een visumplicht voor Venezolanen in te voeren (ingediend 18 mei 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “Minister positief tegenover invoeren visumplicht Venezolanen naar Aruba”? 1) Kunt u bevestigen dat de Arubaanse minister voor Toerisme positief tegenover het invoeren van een visum voor Venezolanen staat?

Vraag 2

Kunt u zich uw antwoorden op onze eerdere vragen d.d. 4 december 2015 herinneren? 2) Bent u, in het licht van de in toenemende mate zorgelijke ontwikkelingen in buurland Venezuela, nog steeds van mening dat er “op dit moment geen aanleiding [is] om een visumplicht voor Venezolanen in te voeren”? 3) Deelt u, net als de VVD-fractie, het standpunt van de Arubaanse minister, zoals geparafraseerd in de pers, “dat we niet de ogen kunnen sluiten voor deze situatie waarbij de stroom mensen van uit Venezuela bijna niet te controleren is”?

Vraag 3

Is de mogelijkheid van het invoeren van een visumplicht voor Venezolanen, aangezien het een Koninkrijksaangelegenheid betreft, besproken in het laatste (jaarlijkse) visumwerkoverleg tussen de vier Koninkrijkslanden? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4

Bent u, mede in het licht van de uitspraken in kwestie, bereid aan de zorgen van velen tegemoet te komen door de mogelijkheid in het eerstvolgende relevante gremium te bespreken? Welk gremium acht u hier het meest geschikt voor? En bent u bereid de Kamer hier na afloop over te informeren?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u de suggestie van de Arubaanse minister van Toerisme om een uitzonderingsmogelijkheid te scheppen voor bepaalde groepen toeristen? Beoordeelt u deze mogelijkheid als haalbaar en wenselijk?

1)   http://www.noticiacla.com/news/5984

2)  Vergaderjaar 2015-2016, vraagnummer 2015Z23629

3)   Vergaderjaar 2015-2016, aanhangselnummer 1005

Bron: HantenBroek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *