TK | Vragen Van Raak (SP) over vergoeding Nederlandse topambtenaar op Curacao

Vragen Van Raak (SP) over vergoeding Nederlandse topambtenaar op Curacao

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties over het graaigedrag rondom een Nederlandse topambtenaar op Curaçao.

1 Waarom is er voor gekozen een topambtenaar een buitenlandvergoeding toe te kennen terwijl de woonplaats in Nederland was? (1)

2 Waarom vindt u het goed dat de ambtenaar voor 18 dagen werk in 9 maanden een vergoeding van 2.319 euro per verbleven dag ontving?

3 Vindt u het achteraf terecht dat is afgeweken van de richtlijnen van het ministerie? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u hier aan doen?

4 Kunt u toezeggen dat het teveel ontvangen bedrag wordt teruggevorderd? Zo nee, waarom niet?

5 Deelt u mijn zorgen dat dit soort graaigedrag de geloofwaardigheid van Nederland op de eilanden aantast? Zo nee, waarom niet?

(1) https://nos.nl/artikel/2259512-topambtenaar-kreeg-ruim-40-000-euro-voor-achttien-dagen-curacao.html

Bron: Tweede Kamer

 

Een Reactie op “TK | Vragen Van Raak (SP) over vergoeding Nederlandse topambtenaar op Curacao

  1. Uitstekende vragen van Raak.

    Laten we de uitkomst van deze vragen afwachten. Vooralsnog ga ik ervanuit dat de Nederlandse politiek zoveel zelfreinigend vermogen heeft dat dit wordt teruggedraaid.

    In Nederland zouden voor geweld (Constantia), corruptie (Constantia en Schotte), meineed (Constantia), winkeldiefstallen (Constantia), overvallen (Constantia), fraude (Amerigo Thode) veroordeelde politici in het parlement absoluut onmogelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *