Toch kerstbonus voor casinopersoneel

WILLEMSTAD — De 92 casinowerknemers van het Veneto Casino Holiday Beach Resort krijgen alsnog ieder een bedrag van iets meer dan 300 gulden. Dit laat de mede-aandeelhouder van het bedrijf, Hugh Shaddick, desgevraagd weten. “Ondanks het feit dat het aantal casinobezoekers flink is afgenomen en daarmee ook de omzet drastisch is gedaald en het geld voor een kerstbonus er eigenlijk niet is, is besloten om het voornoemde bedrag per persoon over te maken”, aldus Shaddick, die naar de economisch precaire tijden verwijst.

Advertentie

Het loket van de cassières is nu voorzien van tralies. Op de afbeelding is de mede-aandeelhouder Hugh Shaddick te zien met  de cassières van het casino. Een van hen wist met haar betoog een ‘goedbedoeld gebaar’ te bewerkstelligen vanuit het Venetomanagement.

Het loket van de cassières is nu voorzien van tralies. Op de afbeelding is de mede-aandeelhouder Hugh Shaddick te zien met de cassières van het casino. Een van hen wist met haar betoog een ‘goedbedoeld gebaar’ te bewerkstelligen vanuit het Venetomanagement.

Hij licht toe dat het besluit donderdagochtend naar zowel de horecavakbond Horecaf, die de werknemers vertegenwoordigt, als de werknemers is gecommuniceerd.
Zoals de Amigoe meldde, gingen ongeveer 100 personeelsleden van zowel het hotel als het casino afgelopen woensdag in actie.
De Horecaf-vertegenwoordiging was hierbij aanwezig.
Het hotelpersoneel uitte zijn ongenoegen omdat dit jaar werd besloten de zogenoemde ‘trunk’ (die uit de geïnde service-charge bestaat), in twee termijnen uit te betalen.
Het eerste gedeelte werd op 20 december overgemaakt en het tweede gedeelte zou in januari volgen.
Het hotelpersoneel besloot om geen verder bezwaar te maken en toonde zich solidair met het casinopersoneel, dat tot gisterochtend niet wist of het dit jaar überhaupt iets zou ontvangen.

Bij de besprekingen met de vakbond waar ook de vertegenwoordiging van het personeel bij was, heeft een dame, een vriendelijke cassière van het casino, het voortouw genomen en het standpunt van het personeel op rustige wijze belicht. Ze had begrip voor de gehele financiële situatie, maar deed ook een oproep aan het management om een teken van ‘goodwill’ te tonen en ten minste iets over te maken. Dit was voor mij doorslaggevend en niet de rol van de vakbond hierin”, aldus Shaddick.

Economisch moeilijke tijden
Dat het eerste gesprek tussen Shaddick en de Horecaf met vertegenwoordigers van alle Veneto-afdelingen niet goed is verlopen, wordt door zowel Horecaf-voorzitter Kenneth Valpoort als door Shaddick beaamd.
Valpoort was het tijdens het gesprek niet eens met de uitspraken van Shaddick, waarop hij hem een ‘leugenaar’ noemde.
Dit was voor Shaddick aanleiding om de ruimte te verlaten.

Toen ik de ruimte wilde verlaten heeft men gepoogd mij dat te beletten, waarbij er sprake was van handtastelijkheid waar ik overigens geen aangifte van heb gedaan.
Ik ervoer de handelwijze van de vakbond op die dag als opruiend tegenover het personeel en meen dat dit absoluut geen bijdrage heeft geleverd aan de gesprekken. Uiteindelijk konden de gesprekken, na bemiddeling van zo’n negen politieagenten, hervat worden met in totaal vijf mensen en in afwezigheid van Valpoort. En nogmaals, het betoog van de casino-dame was voor mij doorslaggevend.”

Tijdens het tweede gesprek vertegenwoordigde Humphrey Mongen de Horecaf. Shaddick stelt dat de actie van het personeel ‘eigenlijk een illegale staking betrof ’.

Dit kan reden voor ontslag zijn. Maar ik heb ook begrip voor de situatie en begrijp dat men in de ‘heat of the moment’ heeft gehandeld.”

Zoals bekend wijt Shaddick de ontslagaanvraag van in totaal 41 werknemers aan economisch moeilijke tijden, het verlies van miljoenen dollars vorig jaar en het streven naar baanbehoud voor de overige personeelsleden.
Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) heeft, na 16 weken, van de 41 slechts 15 ontslagen goedgekeurd.
Shaddick licht toe dat van de 41 werknemers bijna iedereen voor een afvloeiingsregeling heeft gekozen en dat nu nog zes werknemers (van de 15 goedgekeurde ontslagen) verweer voeren.

“Mocht deze groep volharden, dan zullen wij de gang naar de rechter inzetten begin januari.

Tijdens de gesprekken afgelopen woensdag werd naar de reden gevraagd waarom de kerstbonus niet uitbetaald zou worden en de trunk in twee delen.
Duidelijk moet zijn dat het doorbetalen van 16 weken aan loon en cessantia voor de 41 werknemers die noodgedwongen afgevloeid moesten worden, zijn tol heeft geëist.
Dit heeft het bedrijf in totaal 680.000 dollar gekost van geld dat niet middels de bedrijfsvoering is gegenereerd.
Dit bedrag kwam uit de eigen zak van de hoofdeigenaren”, aldus Shaddick.

Hij stelt ook dat casino’s ‘het per definitie van lokale bezoekers moeten hebben’.

En aangezien het economisch gezien moeilijkere tijden op Curaçao zijn en we duidelijk zien dat mensen minder te besteden hebben, bleven de bezoekers in groten getale weg”

, aldus Shaddick, die zijn hoop heeft gevestigd op het terugveren van de lokale economie.
Shaddick meent verder dat de golf aan gewapende overvallen op casino’s op het eiland ook een negatieve uitwerking heeft gehad op de casinobezoeken.

Als men alleen naar de afgelopen maand kijkt, waarin het casino van Trupial Inn, het casino van Renaissance en nu ook Sahara doelwit werden van overvallers – vaak jeugdigen met wapens – dan kan men zich voorstellen dat een persoon tweemaal nadenkt of het wel veilig is een casino te bezoeken. Wij hebben de afgelopen weken ook nog eens extra moeten investeren in de beveiliging van de infrastructuur van het casino”

, aldus Shaddick, die uit veiligheidsoverwegingen niet op de details in wil gaan.
Hij geeft slechts een voorbeeld van de onlangs aangebrachte tralies – stijlvol vormgegeven – bij het loket van de cassières.

De drie casino-cassières hebben aangegeven zich nu een stuk veiliger te voelen en zijn blij met de aanpassingen”, aldus Shaddick.

In totaal zijn er nu nog 260 werknemers in dienst van het gehele Veneto-complex.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *