Toekomst begint met gedragen sociaal-economische agenda

discussieWILLEMSTAD — De discussie over het belang van een nieuw ziekenhuis voor de economie leidt af van de discussie over economisch beleid.
Het economische belang van het ziekenhuis als investeringsproject is reëel, doch niet zo groot als algemeen wordt aangenomen.
Dat stelt de Kamer van Koophandel (KvK) in een persbericht.

De totale investering van tussen de 350 en 400 miljoen gulden zal voor een groot deel naar het buitenland gaan om kennis en apparatuur te importeren.
Belangrijk is echter dat op de langere termijn het ziekenhuis Curaçao in staat zal stellen om nieuwe, kennisintensieve sectoren aan te trekken en kan leiden tot beheersing van de veel te hoge kosten van de gezondheidszorg.
Maar daar is meer voor nodig dan alleen een nieuw ziekenhuisgebouw, ongeacht waar dit geplaatst wordt, aldus de KvK.

Wat het debat over de plaats voor een nieuw ziekenhuis geheel ten onrechte over het hoofd ziet, is dat de Curaçaose economie zich niet alleen geconfronteerd ziet met torenhoge lasten, maar zich bovendien in een overgangsfase bevindt.
In deze overgangsfase is versterking van de traditionele pilaren van de economie niet meer voldoende en dat zal zeker geen economische groei ten gevolge hebben.
Er moeten economische activiteiten of sectoren worden ontwikkeld die steeds verder van de traditionele pilaren afliggen, willen wij groeien en de huidige voorzieningen willen handhaven.

Een economische agenda en sociale agenda gaan in hoge mate samen, maar de trajecten lopen niet simultaan.
Zonder eerst aan het versterken van de economie te werken, kan geen sociaal beleid worden bekostigd.
De economische en sociale toekomst van Curaçao heeft een sociaal-economische agenda nodig, waarmee duidelijke toezeggingen kunnen worden gedaan ten aanzien van economie en zekerheid ten aanzien van sociale ontwikkeling en bescherming.
Daarom moeten de beschikbare middelen worden aangewend om heel concreet banen te scheppen, de sociaal-economische infrastructuur te upgraden en de economie een krachtig oplevingsignaal, de opwaartse ‘push’, te geven waar heel Curaçao nu om verlegen zit.
Het gaat om ‘konfiansa’ (vertrouwen) en ‘stabilidat’ (stabiliteit) in de toekomst, aldus de KvK.

Als de bouw van een ziekenhuis op het voormalige Amstel-terrein het enige project is dat startklaar is om de zo dringend nodige push aan de economie te geven, zou die keuze dan maar gemaakt moeten worden, stelt de KvK.
Echter bij het maken van die of van een andere keuze moet niet uit het oog worden verloren dat het vraagstuk van de financiering verder gaat dan alleen de vraag over volledig privaat of publiek/privaat financieren, omdat welbekend is of behoort te zijn, dat de medefinanciering door de overheid op niet onbelangrijke wijze door het goedkope krediet bijdraagt aan het in toom houden van de exploitatiekosten van een nieuw ziekenhuis en daarmee van de tarieven voor de betalers, en dientengevolge van de alsmaar stijgende kosten van de gezondheidszorg op Curaçao.

Onduidelijkheid blijft echter bestaan ten aanzien van zowel de financiële afwikkeling van het zogenaamde Usona-traject als de geaccumuleerde exploitatieverliezen van het St. Elisabeth Hospitaal.
Verder discussiëren zonder helderheid over deze zaken en hun implicaties heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de gemeenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *