Toelichting slachtofferhulp door Procureur-generaal Guus Schram

Toelichting slachtofferhulp door Procureur-generaal mr. Guus Schram

Op de foto links mw. Daira Leer, directrice van de Stichting Slachtofferhulp Curaçao en rechts PG Schram op het moment van de ondertekening van de aanwijzing

Op de foto links mw. Daira Leer, directrice van de Stichting Slachtofferhulp Curaçao en rechts PG Schram op het moment van de ondertekening van de aanwijzing

Voor het Openbaar Ministerie is de Aanwijzing Slachtofferzorg een zeer belangrijke aanwijzing. Dat is ook de reden dat we vandaag stil willen staan bij de ondertekening hiervan. Waar beter kan dat dan in het kantoor van Slachtofferhulp?

Een organisatie die zo belangrijk werk doet voor een van de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij, de groep die reeds getroffen is. U en ik kunnen elk moment slachtoffer worden van een ernstig misdrijf, welk ons leven ingrijpend en voorgoed zal veranderen.

Slachtoffers moeten de komende jaren centraal gaan staan in het denken en werken van het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat slachtofferzorg in onze organisatie van bijzaak naar hoofdzaak gaat.

De aanwijzing die ik zo ga ondertekenen stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven en formuleert randvoorwaarden voor de invulling van de lokale samenwerking tussen het Korps Politie Curaçao, Openbaar Ministerie, Stichting Slachtofferhulp Curaçao en Stichting Reclassering Curaçao.

Met deze aanwijzing neemt het OM verantwoordelijkheid en wil zij aanspreekbaar zijn. Het Openbaar Ministerie dient het slachtoffer namelijk op een professionele wijze te ondersteunen in het uitoefenen van zijn rechten. Wij moeten gaan erkennen dat een slachtoffer iets is aangedaan; wij moeten recht doen aan het slachtoffer; wij moeten ons inzetten voor compensatie van het aangedane leed, en wij zullen het slachtoffer altijd correct dienen te bejegenen in de gehele strafrechtelijke procedure. Dit start al bij het moment van het registreren van de zaak bij het Openbaar Ministerie en loopt door tot en met de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf.

Ik maak hier meteen een belangrijke kanttekening bij. Het OM is namelijk geen hulpverlener, geen raadsman of geen conflictbemiddelaar. Wij passen het strafrecht onbevangen toe namens de samenleving en zijn daarbij onpartijdig. Het OM staat – behalve voor de belangen van individuele burgers – ook voor collectieve waarden als de rechtsstaat en integriteit van de samenleving. Slachtofferzorg wordt in onze organisatie een hoofdtaak, maar niet de enige taak. Die invalshoek zullen wij duidelijk met het slachtoffer moeten communiceren

Dit alles vraagt niet alleen om een aanpassing van onze processen en systemen, maar raakt ook de houding van onze medewerkers. Dat is een proces dat nog enige tijd zal nemen. Met de ondertekening van deze richtlijn zetten we een belangrijke stap in dat proces, maar zijn we er nog niet. Dat vergt tijd en constante aandacht. Vanaf vandaag committeren wij ons dat wij dit proces in gaan en hopen de slachtoffers in onze samenleving zo veel beter te kunnen bijstaan.

Bron: Openbaar Ministerie

Naschrift:

De aanwijzing is te lezen en te downloaden op de website http://www.openbaarministerie.org/images/stories/Persberichten/Curaçao/Aanwijzing%20slachtofferzorg%20def%2020140520.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *