Toezicht op SEH Sehos verscherpt

Willemstad – De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspecteur van de Gezondheidszorg, Jan Huurman.

De inspecteur maakt zich zorgen over de onduidelijkheden in verantwoordelijkheidsverdeling op de SEH.
Ook is de Inspectie voor de Gezondsheidszorg bezorgd over het toenemende aantal Intensive Care Unit (ICU)- en Coronairy Care Unit (CCU)-patiënten.
Het verscherpte toezicht is tot stand gekomen na een aangekondigd bezoek naar aanleiding van een klacht uit 2010 over de opvang en behandeling van een oudere patiënte die lang en zonder adequate zorg op de afdeling SEH heeft verbleven en dezelfde dag in het Sehos is overleden.
Volgens de inspecteur zou een dergelijk geval van inadequate zorgverlening zich nogmaals kunnen voordoen.
Het bezoek, dat op 4 december werd afgelegd, liet volgens de inspecteur onder andere zien dat het onduidelijk is hoe de verdeling van verantwoordelijkheden op de SEH is geregeld.

Vanwege deze onduidelijkheid is deze oudere vrouw ‘tussen wal en schip’ terechtgekomen, met als gevolg de inadequate zorgverlening.
Volgens de inspecteur kan het nu voorkomen dat een patiënt die op de SEH binnenkomt, aan zijn of haar lot wordt overgelaten.

,,Krachtens de functiebeschrijving van de coördinator SEH is hij verantwoordelijk voor het voeren van de operationele leiding van de afdeling SEH, maar deze verantwoordelijkheid is in de praktijk niet waar te maken aangezien de coördinator geen instruerende bevoegdheden heeft richting medisch specialisten, arts-assistenten en coassistenten”

, zo staat geschreven in de brief van Huurman aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *